Начало Новини От Палатата Дискусионният форум в бъдеще време се проведе на 13-и юли 2021 г

Дискусионният форум в бъдеще време се проведе на 13-и юли 2021 г

От Палатата

В рамките на изпълнявания от Клуб Отворено общество проект Синергия на мрежата, финансиран с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП, в Стара Загора се проведе Дискусионен форум в бъдеще време. Основните участници - активните неправителствени организации и неформални движения в общ план, представляваха лицето на организираното регионално гражданско общество. Формулирането на значими за местната общност проблеми, решаването на които изисква мобилизиране на гражданска енергия, мотивира участието им във форума и интереса към разискваните теми, свързани с бъдещето на региона. Дискусионният форум потърси отговор на важния въпрос: Какво е общото добро и полезно за регионалната общност? Дебатът идентифицира и осветли незащитени граждански каузи и обществено значими проблеми, за решаването на които са необходими гражданско включване и изграждане на нови механизми за позитивна промяна в средата.

В дискусията участие взе и председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов.

В съответствие с бързо променящото се съвремие, бяха извлечени стойностни идеи, чиято реализация в бъдеще време ще бъде от полза на гражданите и общността. Обмислиха се и обсъдиха теми, касаещи благоденствието на хората, както и работещи формати за участие на НПО при вземането на решения и разработването на регионални политики. Важно за изхода на събитието значение имаше водещата дебата - Ива Таралежкова, председател на Управителния съвет на Форум Гражданско Участие - София и Сдружение Деветашко плато. В областта има акумулирана гражданска енергия, има потенциал за защитаване на колективните интереси. Като възможен адресат на събитието, написан в бъдеще време, се предложи каузата на литературния туризъм в региона.

Дискусионният форум беше зареден с висок градус на обществена загриженост. Това е една от гаранциите за устойчивото продължение на заложените в проекта идеи - действащите неправителствени организации да бъдат полезни на своята общност, да отстояват интересите на гражданите и да въздействат при решаването на важни за местната общност въпроси.

Още новини