Начало Новини Актуално Дисциплинарна отговорност ще се търси от директора на III ОУ Кольо Ганчев

Дисциплинарна отговорност ще се търси от директора на III ОУ Кольо Ганчев

Актуално

Приключиха проверките по подадената жалба от група учителки от III основно училище Кольо Ганчев, Стара Загора, подкрепена от подписите на 159 родители. Комисия, назначена със заповед на началника на Регионалния инспекторат по образованието Татяна Димитрова, е проверила всички казуси, изложени в жалбата - организацията на учебно-възпитателния процес, междуличностните отношения и климата в училището, срещнала се е и е разговаряла не само със жалбоподавателките, но и с други преподаватели и родители.

Констатацията е, че има нарушение на етичните норми от страна на директора Иван Колаксъзов спрямо част от колектива - уточни за медията ни г-жа Димитрова. - Не е добър микроклиматът в училището. Непрекъснато се искат от учителите писмени обяснения, които в голяма степен стресират учебно-възпитателния процес.
Въпроси, по които Инспекторатът не е компетентен в частта, която се отнася до изразходване на средства от бюджета, са препратени към съответни институции - Прокуратура и Община Стара Загора.

За установените нарушения следва да бъде търсена дисциплинарна отговорност от директора г-н Колаксъзов, но това ще стане след получаване на становище от всички ангажирани институции.
Както вече съобщи Старозагорски новини, на 9 ноември 2011 г. 6 учителки от III ОУ Кольо Ганчев подадоха жалба срещу директора си Иван Колаксъзов за системно грубо отношение и психически тормоз. В нея госпожите съобщават, че непрекъснато са заплашвани с дисциплинарни наказания и уволнение, наричани са прости даскалици, безгръбначни, мекотели, измет, която трябва да се измете, боклуци и др. Той казва: Аз съм законът, аз съм правосъдието, моят метод на управление е хегемония.
В жалбата се изнасят данни за подписване на протоколи от общото събрание с невярно съдържание, за заставяне на учителите доброволно да гласуват дарения от диференцираното заплащане в полза на училището и пр.

Жалбата беше адресирана до министъра на образованието, младежките дейности и науката, с копие до кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, началника на Регионалния инспекторат по образованието Татяна Димитрова, председателя на Общинския съвет Емил Христов, началника на отдел Образование, младежки дейности и спорт Пенка Чавдарова и Иван Поров, председател на Съюзната организация на учителите към КНСБ.
Министерството на образованието е сезирано за констатациите в определения от него срок - 5 декември 2011 г.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини