Начало Новини Актуално Директорка на училище закри подготвителен клас

Директорка на училище закри подготвителен клас

Актуално

Преди повече от три месеца на 1 декември 2009 година Мариана Бижева, директорка на ОУ "Христо Ботев", село Ягода, община Мъглиж, своеволно закрива подготвителната паралелка. Това съобщи Любомир Любенов, началник на Регионалния инспекторат по образованието. Полученият сигнал е анонимен, но тъй като е от обществена важност, той назначава проверка.

Оказва се, че след като директорката е разговаряла със счетоводителката на общината, е решила, че няма да има финансови средства за издръжката на класа, и съобщава на децата от следващия ден да не идват на училище.
"Парадоксално е, че мотивът за закриване на паралелката е, че няма средства за издръжката й. В същото време учителят, който е водил този клас, продължава да е на работа, въпреки че деца фактически няма - коментира Любенов. - Съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, подготвителният клас е задължителен и не може да се закрива, след като фигурира в Образец No 1. Не е спазен редът за уведомяване на принципала в лицето на кмета на Община Мъглиж и на Регионалния инспекторат по образованието."
В разпоредената проверка от РИО участва и представител на Дирекция "Социално подпомагане" на Община Мъглиж. Оказва се, че нито едно от 12-те деца, всички от различни етноси - копанарчета, ромчета и турчета, няма следа. Те не са и в детската градина на селото, която е в непосредствена близост с училището, пише вестник Старозагорски новини.
Окончателното становище на експертите ще стане ясно до края на настоящата седмица.
Началникът на Инспектората нарече поведението на директорката "пълна безотговорност, неспазване на Закона за народната просвета и Правилника за прилагането му. Естествено санкция ще има".
По закон общината трябва да се грижи за задължителното обучение на децата до 16-годишна възраст.
"До преди няколко дни никой не ме е информирал за случилото се в ОУ "Христо Ботев", с. Ягода - каза кметът на община Мъглиж Стойчо Цанев. - Възложил съм на ресорния зам.-кмет Делка Алексиева да се предприемат всички необходими действия за благополучно приключване на крайно неприятния инцидент."
"Още при сформиране на паралелката в началото на учебната година г-жа Бижева поема риск, тъй като само 7 от децата са 6-годишни и имат право на издръжка. Другите 5 са 5-годишни. Те могат да бъдат включени в паралелката, но за тях по закон не е предвидена издръжка - уточни Делка Алексиева. - Въпреки това има решение на Общинския съвет за дофинансиране на маломерните паралелки и особено с преобладаващ етнически състав. Освен това от 1 декември 2009 г. до 1 януари 2010 г. в Министерството на образованието се изпраща молба за актуализация на издръжката, на база разпределението, което директорката също не е направила. Всъщност тя действа на своя глава, без да съгласува или поне да информира общинското ръководство.
Сега правим всичко възможно, заедно с Дирекция "Социално подпомагане", да осъществим връзка с децата, да се извиним на родителите им, незабавно да се върнат децата в училище и да се възстанови учебният процес."
Г-жа Мариана Бижева беше крайно лаконична. Тя заяви, че причината за закриване на паралелката е чисто финансова и ще говори, след като приключи проверката.

Още новини