Начало Новини Актуално Директивата за правата на потребителите: ограничени ползи на висока цена

Директивата за правата на потребителите: ограничени ползи на висока цена

Актуално
Европалати

От Българска търговско-промишлена палата (БТПП) информираха, че Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати (Европалати ), в която членува и Българската търговско-промишлена палата, изразява загриженост по отношение на приетата от Европейския парламент Директива за правата на потребителите и смятат, че ще има ограничени ползи на висока цена, съобщиха от пресцентъра на БТПП.

Европалати счита, че приетият от Европейския парламент текст на Директивата за правата на потребителите ще бъде пагубен за милиони малки и средни предприятия в Европа, тъй като ще породи несигурност и големи диспропорции в административните разходи, а получената в замяна полза за потребителите ще е минимална или никаква. Законодателите са забравили една от двете основни цели на първоначалния текст на директивата: да се намалят пречките пред бизнеса.

Вместо това, вниманието им е насочено към гарантиране и подобряване на защитата на потребителите, което обаче ще има ограничен ефект, коментира Арналдо Абруцини, Главен секретар на европалати. Законотворците подчертават необходимостта да се балансират интересите на търговците с тези на потребителите. В основата си обаче и двете групи – търговци и потребители, споделят желанието за премахване на пречките пред покупката и продажбата на стоки на Европейския пазар. В този смисъл, считаме, че директивата е напълно незадоволителна, каза г-н Абруцини.

Отдалечаването от идеята за максимална хармонизация подкопава цялостната обосновка залегнала в основата на първоначалното предложение на Комисията и може дори да доведе до повишаване на фрагментацията на пазара. Според фирмите занимаващи се с електронна търговия, приетият компромис ще създаде възможност да се предоставят услуги безплатно, ще отвори нови вратички за нарушаване на закона и ще доведе до значителни разходи за информационни технологии за малките и средни предприятия, занимаващи се с продажби от разстояние. Европалати – Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа – 93% от които са малки и средни предприятия – чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати.

Още новини