Начало Новини Актуално Дирекция Бюро по труда-Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и н

Дирекция Бюро по труда-Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Актуално
1бпт стзДирекция Бюро по труда-Стара Загора уведомява работодателите от общините СТара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 10670 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3317 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3431 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства – 4170 лв.;
  • до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2648 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3900 лв.;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.
Дирекция Бюро по труда разполага със свободни средства :
  • за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 7184 лв.
  • НП Помощ за пенсиониране - 5500 лв.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция Бюро по труда – Стара Загора , както и на тел. 042 / 697545.

Още новини