Начало Новини Актуално Дирекция Бюро по труда - Стара Загора проведе младежка трудова борса

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора проведе младежка трудова борса

Актуално

На 16.09.2021г. на поляната южно от Сградата на структурите на МТСП, ул. Стефан Караджа №8 в Стара Загора се проведе младежка трудова борса по проект Готови за работа, организирана от Агенция по заетостта София, чрез териториалното й поделение Дирекция Бюро по труда - Стара Загора. Това е една от 44-те борси за страната за 2021г.

Основната цел на проекта Готови за работа е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите Бюро по труда, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда.

Една от дейностите по проекта е организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.

60 свободни работни места обявиха 8 работодатели, включили се в трудова борса. Представителите на бизнеса представиха фирмите и настоящото търсене на работна ръка. Търсенето е предимно в сферата на охранителната дейност - оперативен дежурен, охранител, оператор-сигурност, организатор охрана; работници в заведения за бързо хранене - ресторантски работници и мениджъри; работници в леярска промишленост - ковачи, пресьори, машинен оператор ЦПУ, шлосер; огняри; военнослужещи. За специалисти с висше образование има предложения в банковия сектор - касиер и кредитен консултант.

65 търсещи работа лица посетиха борсата, от тях - 60 младежи до 29, а тези до 24 - 11 бр. и се възползваха от възможностите за пряк контакт с фирмите. 10 от младежите не са регистрирани като безработни, а 5 от посетителите са на възраст над целевата група по проекта.

Работодателите имаха възможността да направят подбор за някои от незаетите длъжности във фирмите си.

Други дейности по проекта са:

- Дейности за идентифициране, информиране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение;

- Провеждане на ателиета за търсене на работа с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане;

- Насочване към подходящи, съобразени с индивидуалния профил на лицата, мерки за обучение, образование и обучение (осигурява се със собствен ресурс на Агенция по заетостта);

С фирмите предстоят следващи срещи с цел приемане на заявки за позициите, за които не са срещнали подходящи кандидати на борсата.

Борсата премина при спазване на всички анти-Covid мерки: на открито, при спазване на отстояние, ограничен кръг участници, еднопосочно движение, носене на маски от организатори и участници, съобщиха от Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.

Още новини