Начало Новини Актуално Дирекция бюро по труда - Стара Загора финансира насърчителни мерки за заетост

Дирекция бюро по труда - Стара Загора финансира насърчителни мерки за заетост

Актуално
Дирекция бюро по труда - Стара Загора

Дирекция бюро по труда - Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец февруари 2011 г.

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

1. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица до 29 годишна възраст (чл.36 ал.1 от ЗНЗ).

3 849 лв./ 10 бр.

2. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица до 29 годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си(чл.36 ал.2 от ЗНЗ).

8755 лв./ 5 бр.

3. Насърчаване на работодатели да разкриват раб.места за стажуване(чл.46 от ЗНЗ).

4033 лв./ 2 бр.

4.Стимулиране на работодатели-микропредприятия  да разкриват раб.места ,като се субсидират първите 5 разкрити раб.места (чл.50 от ЗНЗ)

364 лв./ 1 бр.

5. Насърчаване на работодатели да наемат на работа безработни лица на непълно работно време (чл.51 от ЗНЗ).

400 лв./ 1 бр.

6. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди (чл.52 ал.1 от ЗНЗ).

12474 лв./ 6 бр.

7. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52 ал.2 от ЗНЗ).

5375 лв./ 3 бр.

8. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – самотни родители (осиновители”)и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст на пълно или непълно работно време (чл.53 от ЗНЗ).

11461 лв./ 6 бр.

9. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица – майки с  деца от 3 до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ)

7236 лв./ 4 бр.

10. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица , изтърпели наказание”лишаване от свобода” (чл.55 от ЗНЗ)

1631 лв./ 1 бр.

11. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица  над 50-годишна възраст  (чл.55а от ЗНЗ)

10219 лв./ 5 бр.

12. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица  от  50 до 64 -годишна възраст,придобили право на проф.пенсия за ранно пенсиониране  (чл.55б от ЗНЗ)

523 лв./ 1 бр.

13.Насърчаване на работодатели да наемат продължително  безработни лица   (чл.55в от ЗНЗ)

481 лв/ 1 бр.

14.Насърчаване на работодатели да разкриват раб.места за чиракуване(чл.55г от ЗНЗ).

6261 лв./ 3 бр.

15.Насърчаване на работодатели да разкриват „зелени раб.места”(чл.55д от ЗНЗ).

10079 лв./ 6 бр.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до 17 часа на 4 февруари.
Допълнителна информация - в Дирекция Бюро по труда - Стара Загора, ул. Ст. Караджа №8, стая №112, тел: 042/ 697546, 697545.

Още новини