Начало Новини Актуално Дипломите се легаризилат само в МОМН

Дипломите се легаризилат само в МОМН

Актуално
Легализация на дипломи

Легализирането на български дипломи, необходими за работа или продължаване на образованието в чужбина, вече ще бъдат легализирани само на едно място – в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), а не както досега - в МОМН и във външно министерство.

Така процедурата се облекчава, като се въвежда интегрирана услуга „на едно гише” между МОМН и МВнР, съобщиха от пресцентъра на просветното министерство. Гражданите или техни представители следва да подават всички документи за процедурата в МОМН, като по служебен път се осигурява извършването на услугата от МОМН и МВнР.  В сградата на МОМН служител на МВнР ще извършва легализацията.
Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е прилагането на удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение  е така нареченият „апостил”, който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в Конвенцията.
В Република България върху документите за образование „апостил” се поставя от МВнР след предварителна заверка на образователния документ от МОМН.

Още новини