Начало Новини Актуално Дигиталната трансформация на икономиките ще промени облика на сектор Строителство

Дигиталната трансформация на икономиките ще промени облика на сектор Строителство

Актуално

Камарата на строителите в България (КСБ) и Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване - Подкрепа (ФСИВ - Подкрепа) проведоха третия виртуален семинар за развиване на капацитет за социален диалог на тема Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог. Събитието се реализира в рамките на проекта SuSodCo и обедини представители на работодатели и синдикати от България, Гърция, Кипър, Словения, Хърватия и Унгария.

Цифровата революция, на която сме свидетели през последните месеци, значително промени икономиката на всяка държава и начина ни на мислене. Тя влияе и върху социалния диалог в строителството, изменяйки правилата на играта, сподели в началото на срещата инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и председател на ОП на КСБ - София, който откри семинара.

Инж. Качамаков подчерта, че социалните медии свързват много по-бързо работодателите и служителите и това дава възможност за нови практики на договаряне. По думите му иновациите, прилагани в резултат на дигитализацията на сектор Строителство, помагат да се оптимизират цените на строителството, както и да се сведат до минимум тежките инциденти на обектите. Отрасълът внедрява цифрови технологии с ускорени темпове, а сградите и инфраструктурата се превръщат в своеобразни източници на данни по време на експлоатацията им. Свидетели сме на нова ера в бранша, предоставяща много различни възможности както за работодателите, така и за работниците, заяви инж. Качамаков.

След него думата взе и инж. Иоанис Партениотис, председател на ФСИВ - Подкрепа и вицепрезидент на КТ Подкрепа, който заяви категорично, че дългогодишното сътрудничеството между ФСИВ - Подкрепа и КСБ е еталон за диалог сред всички социални партньори в България. Четвъртата индустриална революция, на която сме свидетели днес, а именно дигитализацията, неминуемо има и пряко отношение към строителството като отрасъл. Този директен ефект се дължи на промените в производството на материали и в самия процес на строителство, отбеляза инж. Партениотис. Той обърна внимание на професионалното обучение на кадри в бранша, което може да се възползва от новите методи, за да е актуално в променящата се среда. Председателят на ФСИВ - Подкрепа изрази увереност в полезността на презентациите, подготвени за семинара, които според него биха допринесли за разширяването на мирогледа на социалните партньори и формирането на бъдещите политики в сектор Строителство.

Семинарът продължи с представяне на ефекта на цифровизацията върху ключови аспекти на социалния диалог и въздействието на дигитализацията върху комуникацията, съобщиха от Камарата на строителите в България.

Още новини