Начало Новини Актуално ДФЗ: 9 млн. лева се отпускат на развъдните организации за 2023 г.

ДФЗ: 9 млн. лева се отпускат на развъдните организации за 2023 г.

Актуално

Финансов ресурс от 9 000 000 лева утвърди Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за развъдните организации по схемата за държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2023 г.

Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор, чрез предоставяне на субсидирани услуги (за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните) от одобрени развъдни организации под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна книга и до 70% от разходите по изпитвания за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.

ДФ „Земеделие“ съвместно с ИАСРЖ и компетентните дирекции в Министерство на земеделието ще изготви указания за прилагане на схемата.

Припомняме, че в началото на месец май 2023 г. Европейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“, която е с регистрационен номер SA.107363 и срок на действие до 31.12.2029 г. Максималният бюджет по помощта за периода на прилагане 2023-2029 г. е в размер до 66 000 000 лева.

Още новини