Начало Новини Актуално ДФ Земеделие ще разплати над 767 млн. лв. през 2011 г.

ДФ Земеделие ще разплати над 767 млн. лв. през 2011 г.

Актуално
Субсидии през 2011

ДФ Земеделие ще изплаща средствата по договорираната с Европейската комисия (ЕК) финансова рамка за селско стопанство по схемата за директни плащания на площ, за пазарна подкрепа и за развитие на селските райони. Средствата за директни плащания възлизат на 767 381 921 лв., за пазарна подкрепа са 98 100 000 лв.

Предвидените средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство възлизат на 471 500 000 лв., а съответното национално съфинансиране към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство е в размер на 146 779 000 лв., съобщиха от правителствената пресслужба.

За субсидиране на текущата дейност са предвидени 30 млн. лв., в т. ч. за държавни помощи за безвъзмездно подпомагане на земеделските производители по национални програми. За национални доплащания на хектар земеделска земя и национални доплащания за животновъдството са заложени 346 400 000 лв.

Приходната част на Фонда се формира от собствени средства, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от ЕС и от ежегодна субсидия от централния бюджет. Набраните средства служат за субсидиране на растениевъдството и животновъдството, предоставяне на инвестиционни заеми и временна финансова помощ, възнаграждения на персонала, за капиталови разходи и текуща издръжка на Фонда.

Разплащателната агенция ще гарантира възможността през 2011 г. да се изплащат финансови средства на заетите в земеделието и да се прилага Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на ЕС.

Още новини