Начало Новини Актуално Декларираме и доходи от наем

Декларираме и доходи от наем

Актуално
Доходи

Фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, са задължени да внасят авансовия данък върху доходите получени от хазяите им. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.

Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължено да издаде на своя хазяин и сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък, съобшиха от пресцентъра на НАП.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължим.

Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем на физически лица през 2011г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 година. При подаването на годишната декларация наемодателите попълват приложение №4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.

Ако задължението за удържане и внасяне на данъка е на наемодателя, той може да ползва отстъпка от 5%, ако дължимият авансов данък за 2011 г. е внесен в пълен размер и в срок, и декларацията за доходите е подадена единствено по интернет, подписана с електронен подпис до 2 май 2012 г.

Удържането и внасянето на авансовият данък през годината се извършва на тримесечие а именно:

  • до 15 април 2012 г. за доходи, придобити през първото тримесечие на годината;
  • до 15 юли 2012 г. за доходи, придобити през второто тримесечие на годината;
  • 17 октомври 2012 г. за доходи, придобити през третото тримесечие на годината.

Декларацията за доходите и всички нейни приложения са публикувани на интернет страницата на НАП във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. За повече въпроси и консултации, можете да позвъните на информационния център на 0 700 18 700, на цената на градски разговор.

Още новини