Начало Новини Коментари Декларация на синдикалните организации в Кастамону България във връзка с дейността на дружеството

Декларация на синдикалната организация в Кастамону България във връзка с дейността на дружеството

Коментари

От името на представителните синдикални организации на работниците и служителите в Кастамону България АД изразяваме пълното си недоумение от начина, по който дружеството е демонизирано като инвеститор и като работодател. Инвестиционното предложение, предвиждащо разширяване и модернизиране на производствените процеси, чрез добавяне на мощности за производство на смоли, беше употребено за политически и прикрити икономически интереси, а дружеството беше подложено на охулване. Като хора, участващи ежедневно в производствения процес и имащи преки и професионални впечатления от технологията и от ангажираността на работодателя с въпросите на човешките ресурси, не разбираме агресията и стремежът към генериране на неверни, непроверени или подвеждащи твърдения. Представянето на Кастамону България АД като замърсител № 1 на региона не е подкрепено с нито едно доказателство. Всички заинтересовани от въпроса субекти разполагат с гарантирани от закона права, чрез които могат да проверят и да установят, че много отдавна дейността на дружеството е приведена във възможно най-високо съответствие с екологичните стандарти в Европа. Недоверието, което определени групи граждани изпитват към институциите, беше насочено към инвеститора и наш работодател.

Не на последно място, в качеството си на организация на хора, които ги е грижа не само за работните им места, но и за работния климат, изразяваме крайното си възмущение и от привнасянето на етнически и националистически оттенък към въпроса. За нас Кастамону България е българско дружество, в което полагат труд хора, ценени според техния професионализъм, умения и желание за развитие. Ние не се срамуваме от това, че работим в Кастамону България и нашият труд не е източник на вреди за околната среда! Добре познаваме естеството на производството. Голяма част от нас са служители с експертни познания, които са готови да застанат и с имената си зад всеки един технологичен процес. Нашите семейства също са жители на Розовата долина и противопоставянето на населението в нея ни възмущава.

Би било много просто да ви кажем, че защитаваме работните си места, макар да е повече от ясно, че бъдещото ни право на сигурен труд е в пряка зависимост от бъдещето на фабриката. За нас, обаче, в не по-малка степен са важни сигурността и здравето на семействата ни. А голяма част от нас живеят точно в селата Горно и Долно Сахране, в градовете Павел Баня и Казанлък, от години. Голяма част от нас се занимават успешно и с биологично земеделие за собствени нужди в същите тези райони, за които се тръби ежедневно ,че са увредени от Кастамону. Но никой не вижда големите по стойност и по обхват инвестиции, които бяха направени до момента, в последователно намаляване на всяко вредно въздействие от производството и в подобряване на условията на труд и. Никой не коментира липсата на установени превишения на контролираните показатели, а липсата на нарушения се отдава на лоша контролна дейност, което е абсолютна спекулация. Призоваваме всички компетентни институции в България да погледнат на казуса Кастамону като на емблема за това как под прикритието на лъжлива и явно спекулативна информация за екологични нарушения се извършва политическа и икономическа атака срещу един работещ прозрачно бизнес!

Категорично сме против създаването на незаконни и порочни пречки пред работата на дружеството. Ако наистина има нарушения на законодателството, нека те бъдат доказани по установения ред, а не чрез упражняване на натиск и манипулация върху хората. Имаме нужда от работещо предприятие, към чиято работа да се прилага същия аршин, с който всички днешни противници биха искали да се мери тяхната дейност. Работещите в Кастамону не са работещи при закононарушител!

 

Търговско-промишлена палата публикува текста на декларацията без редакторски промени. Тя е изпратена като отворено писмо редица институции, които имат отношение към темата, в това число и до Румен Радев, президент на Република България; проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на България; Министерството на околната среда и водите; Министерство на здравеопазването; Министерството на икономиката и индустрията; Министерството на иновациите и растежа; Иван Чолаков, областен управител на обл. Стара Загора; РИОСВ - Стара Загора; РЗИ - Стара Загора, и десетки други институции, общини, работодателски организации, медии и политически партии. Писмото е подписано от Соня Стайкова, председател на СО на КНСБ и е придружено с подписка от 335 работници и служители в предприятието. 

 

 

 

Документи за сваляне

Още новини