Начало Новини Актуално Декларация на национално представителните работодателски организации относно Проект на закон за управление на отпадъците

Декларация на национално представителните работодателски организации относно Проект на закон за управление на отпадъците

Актуално
декларация

Декларация относно Проект на закон за управление на отпадъците, внесен от Министерски съвет в 41-то Народно събрание на 11 юли 2011 г. (№ 150-01-220/12.07.2011 г.).

Във връзка с многобройните негативни становища по законопроекта за управление на отпадъците на предприятия, браншови организации, организации за оползотворяване, общини и оператори за събиране и третиране на масово разпространени, промишлени, строителни, опасни, битови и други отпадъци, национално представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” и Съюз за стопанска инициатива:

  • 1. Застават категорично зад позицията, че приемането на законопроекта не дава нови решения, а задълбочава проблемите при третиране на масово разпространените, промишлените и опасни отпадъци и възпроизвежда негативната практика при определяне на таксата битови отпадъци. Нарушават се принципите на свободна и лоялна конкуренция, за пореден път се въвеждат разрешителни режими, без ясна оценка на капацитета на администрацията да управлява процесите, вместо електронно базирана регистрация и ефективен контрол на държавните институции, основан на оценка на риска. Поставя се под заплаха нормалната работа на сектора за рециклиране и основните предприятия от металургичната промишленост, бюджетните приходи, платежния баланс и заетостта.
  • 2. Считат за необходимо осигуряването на достатъчно време за разработване на нов вариант на ЗУО при промяна на изходните принципи и концепция за управление на основните отпадъчни потоци и разработване на паралелна оценка за въздействие.
  • 3. Настояват за оттегляне на законопроекта от Народното събрание и изготвяне на нов вариант, съобразен  със становищата и предложенията на основните заинтересовани страни.
  • 4. Призовават компетентните институции и оправомощени лица да сезират Европейските институции, Президента на Републиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисия за защита от дискриминация, Омбудсмана на Република България, Конституционния съд с оглед вземане на необходимите отговорни решения.

София, 19 юли 2011 г.

Още новини