Начало Новини Действия в отговор на коронавируса: Европейската комисия приветства най-добри практики за подпомагане на потребителите и

Действия в отговор на коронавируса: Европейската комисия приветства най-добри практики за подпомагане на потребителите и бизнеса

EKЕвропейската комисия приветства списък с най-добри практики, договорен от финансовия сектор и потребителски и бизнес организации, за намаляване на въздействието на пандемията от коронавирус. В списъка се посочват конкретни мерки, чрез които финансовият сектор може подпомогне гражданите и фирмите по време на кризата. Представените днес най-добри практики включват въпроси като:

 • мораториуми върху плащания по потребителски и фирмени заеми и застрахователни полици: чрез отлагане на плащанията може да се помогне на тези, които изпитват финансови затруднения;
 • възможност за по-сигурно разплащане в брой за тези, които имат нужда от това;
 • бързо отпускане на заеми за смекчаване на въздействието на коронавируса, с разумни такси и лихвени проценти по тях;
 • възможно най-бързо обработване и изплащане на законни застрахователни претенции.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Нашата цел сега е да гарантираме, че се запазва достъпът до ликвидни средства и че потребителите и особено по-малките предприятия, могат да получат необходимата им финансова подкрепа. Приветствам активния и ползотворен диалог, който имахме с европейския финансов сектор и представителите на бизнеса и потребителите и благодарение на който беше договорен днешният списък с най-добри практики. Приканвам всички заинтересовани страни да използват пълноценно този важен инструмент. През септември ще направим преглед на положението и ще продължим да обсъждаме най-подходящите начини за постоянно осигуряване на кредити като част от възстановяването.

Днешният списък с най-добри практики беше договорен в хода на две обширни кръгли маси, организирани от Комисията, с участието на представители на потребителите и бизнеса, европейски банки, други кредитори и застрахователни дружества. Тези обсъждания са част от по-широките усилия на Комисията, в т.ч. приетия през април пакет за банковия сектор, за осигуряване на повече кредити за реалната икономика. През септември тя ще организира нова кръгла маса, на която ще бъде разгледан постигнатият напредък и ще продължи диалогът с всички страни за подпомагане на кредитирането по време на възстановяването. Всички участници се призовават да следват тези най-добри практики.

Представеният днес документ е одобрен от всички участници в кръглата маса и включва:

 • най-добри практики за банковото и небанковото кредитиране на потребителите;
 • най-добри практики за банковото и небанковото кредитиране на фирми;
 • най-добри практики за застрахователите.
Контекст

Икономическият шок, предизвикан от пандемията от коронавирус, оказва силно въздействие върху предприятията и потребителите. На 28 април 2020 г. Комисията прие пакет от мерки за банковия сектор, за да се улесни банковото кредитиране в подкрепа на икономиката.

Европейският парламент и Съветът постигнаха бързо съгласие по пакета, в резултат на което предвидените в него законодателни промени могат да бъдат въведени още през второто тримесечие на 2020 г.

Като част от този пакет Комисията обяви, че ще проведе диалог с европейския финансов сектор, както и с представители на бизнеса и потребителите, за да проучи как различните финансови институции биха могли да подкрепят гражданите и фирмите по време на пандемията. На 28 май

Комисията организира първата кръгла маса със заинтересованите страни, на която бяха обсъдени мерките за подпомагане и всички участници заявиха готовността си за сътрудничество и диалог. На 29 юни Комисията организира втора кръгла маса, в резултат на която беше постигнато съгласие за представения днес списък с най-добри практики.

Над 25 организации участваха в двете кръгли маси, включително:

 • потребителски организации
 • стопански сдружения
 • застрахователни дружества
 • банки.

 

Още новини