Начало Новини Актуално Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2019 г.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2019 г.

Актуално

места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижиПрез ноември 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 912, а на леглата - 3 555. В сравнение сноември 2018 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 2.0%, а броят на леглата в тяхс 0.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г. в област Стара Загора, е 33037, или с10.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.Ръст в броя на нощувките е регистриран в местатазанастаняванес1 и 2звездиивтезис 4 и 5 звезди, съответно с 26.6 и 57.1%, докато вместатазанастаняванес3звезди броятнощувкитенамалява с 12.0%.

Реализирани нощувки в област Стара Загора по категории на местата за настаняване и месеци
hoteli sz 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2019 г. са12747, или с11.7% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 90.6% са българи, като по-голямата част от тях (40.3%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1198, като 66.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2019 г. е 32.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (40.1%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 37.0%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 22.0%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 3.7 процентни пункта.Увеличение на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняванес1 и 2 звездиитези с 4 и 5 звезди,съответно с 4.8 и 13.2 процентни пункта, докато при местата за настаняване с 3 звезди заетостта на леглата намалява с 2.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. достигат 1 616960 лв., което е с 37.9% повече в сравнение с ноември 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 44.2%, а приходите от нощувки на чужди граждани - с 11.1%(фиг.2).

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване. Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец. В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Още новини