Начало Новини Актуално Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през м. септември 2023 г.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през м. септември 2023 г.

Актуално

През септември 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 471, а на леглата - 4 963. В сравнение със септември 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 6.1%, а броят на леглата в тях нараства с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2023 г. в област Стара Загора е 54 915, или с 20.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди - 24 182 или 44.0% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2023 г. са 20 413, или с 26.3% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 87.6% са български граждани, като по-голямата част от тях (45.3%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 2 522, като 51.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2023 г. е 38.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (43.1%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 6.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2023 г. в област Стара Загора достигат 3 552.4 хил. лв., като 3 060.8 хил. лв. са от български граждани, а 491.6 хил. лв. - от чужди граждани.

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Повeче информация и данни за местата за настаняване са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=237) и на сайта на НСИ, раздел „Места за настаняване“ (http://www.nsi.bg/node/1971/).

Още новини