Начало Новини Актуално Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка (декември 2020)

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка (декември 2020)

Актуално

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 39.0% посочват, че през декември 2020 г. са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с ноември, 46.4% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 14.5% е имало увеличение (фиг. 1).

Разпределението по икономически дейности показва, че 56.4% от респондентите в дейности Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от Търговия, транспорт и ресторантьорство - с 44.4%, за индустрията този дял е 41.6%, а за строителството - 24.4% (фиг. 2). 

По отношение на наетия персонал 25.3% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на платен отпуск, следват неплатен отпуск - 20.3%, дистанционна форма на работа - 16.4%, и възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите - 10.5% (фиг. 3).

За следващия месец 92.0% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4.7% - ще преустановят временно дейността си, а 1.7% - ще прекратят дейността си (фиг. 5).

Документи за сваляне

Още новини