Начало Новини Актуално Децата от еко клуб Гълъбово изработват макет на депото на Ей И Ес

Децата от еко клуб Гълъбово изработват макет на депото на Ей И Ес

Актуално

Децата от еко клуб Гълъбово изработиха макет на депото за сгуропепелина и гипс, използвайки материали, от които депото се изгражда в момента. Занятието бе проведено под формата на открит урок като целта бе участниците да се запознаят със съвременните изисквания за изграждане и експлоатация на Депа за отпадъци.

Гости на събитието бяха журналисти от Стара Загора и Гълъбово, учители и ученици от Община Гълъбово, както и представители на „Ей И Ес”.
Макетът на депото се разположи в прозрачен стъклен съд. В най-горната му част върху двуметровия рекултивиращ пласт децата засадиха трева, за която ще се грижат (косят и поливат) по време на ежеседмичните сбирки на клуба. Макетът, изработен със съдействието на Радостина Янакиева – специалист „Корпоративна социална отговорност, околна среда и разрешителни” в „Ей И Ес”, остава в инфоцентъра на „Ей И Ес” в Гълъбово и на вниманието на жителите на региона.

„Проектирането, изграждането и експлоатацията на депата за отпадъци са строго регламентирани от европейската нормативна уредба с цел предпазване на компонентите на околната среда – въздух, води и почви от замърсяване”, каза Светослав Николов, управител на Съоръжението за депониране на отпадъци на „Ей И Ес”. „Нашето депо за сгуропепелина и гипс е пример за съвременно депо за производствени отпадъци. То се състои от 7 клетки, които ще се изграждат, експлоатират и закриват поетапно. Състоянието на компонентите на околната среда се следи чрез мониторинг на въздух, подземни води, шум, почви, отпадъци, състоянието на депото и грижи 30 години след неговото закриване”, допълни г-н Николов. „Затова се радваме, че днес можем да покажем този добър пример на децата и заедно да изработим макет на депото, който показва нашето отговорно отношение към околната среда”.

Събитието бе и своеобразно откриване на информационния център на „Ей И Ес”, създаден в края на 2009 г.
„Това е още една конкретна стъпка, с която „Ей И Ес” изразява желанието и готовността си за изграждане на траен диалог, информиране на местните общности относно проекта и стремежа на компанията към прозрачност”, каза Рой Рийд, директор на новостроящата се електроцентрала „Ей И Ес Гълъбово”. „В центъра гражданите от региона получават актуална информация по изграждането на централата, могат да зададат своите въпроси, да изкажат мнението си, да се запознаят с подробности около социалните програми на компанията, да подават документи за работа. Информационният център  предлага безплатен достъп до интернет за жителите на града, а до няколко месеца в центъра ще се провеждат и периодични срещи на мениджъри от компанията, които ще отговарят лично на гражданите”, допълни г-н Рийд. „Разбира се ние от „Ей И Ес” очакваме освен с въпроси, хората да се обръщат към нас и с конкретни идеи за развитието на социалния и културен живот в Община Гълъбово”.

Една от инициативите, която успешно се провежда в информационния център на „Ей И Ес” от декември 2009 г. е първият в града Еко клуб. Проектът е част от програмата за корпоративна социална отговорност на компанията, а заниманията са изцяло базирани на метода „обучение чрез преживяване” и включват игри, дискусии, презентации. Интерактивното обучение е насочено към разнообразни дейности на открито, комбинирани с визуални и мултимедийни представяния в учебната атмосфера на залата.

За Ей И Ес
Ей И Ес е една от най-големите световни енергийни компании с постъпления от 14 милиарда долара за 2009 г., като притежава и управлява активи за над 40 милиарда долара. Компанията оперира в 29 страни на пет континента, като нейните производствени, енергоснабдителни и разпределителни предприятия разполагат с капацитет да обслужват 100 милиона души по целия свят. В България, в региона на община Гълъбово компанията изгражда най-голямата нова мощност в Югоизточна Европа. Проектът Ей И Ес Гълъбово има за цел изграждането и експлоатацията на 670 Мвт мощност, базирана на лигнитни въглища.

 

AES AES

AES AES

Още новини