Начало Новини Актуално Децата от Център за настаняване от семеен тип в Стара Загора се нуждаят от подкрепа (видео)

Децата от Център за настаняване от семеен тип в Стара Загора се нуждаят от подкрепа (видео)

Актуално

Децата от Център за настаняване от семеен тип в Стара Загора се нуждаят от подкрепаПрез септември Центърът за настаняване от семеен тип Малък групов дом в Стара Загора ще навърши 7 години от своето създаване. В 5 жилища живеят 40 деца, изведени от социалните домове, за да се отглеждат в среда, близка до домашната.

Малките групови домове са изградени по проект Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип в Стара Загора.

От всички резидентни услуги това е най-добрата форма и алтернатива на големите социални институции. Разбира се, тя не може да се конкурира със семейната среда и с приемната грижа. Децата в малките групови домове живеят в среда, близка до домашната, чувстват домовете като свои и се приемат много добре от съседите, коментира директорът на Център за настаняване от семеен тип Малък групов дом в Стара Загора Недялка Събева.

В малките групови домове в Стара Загора се работи по различни програми, насочени към потребностите на съответната възраст, като лагери за момчета, в които се изгражда чувство за взаимопомощ. Децата са ангажирани в извънкласни форми на обучение, като екипите от специалисти, които се грижат за тях, определят с какво конкретно да се занимават, съобразено с техните възможности и желания. За да се случи това обаче ръководството на Центъра за настаняване от семеен тип в Стара Загора се нуждае от финансова подкрепа.

Много са ценни даренията, които получаваме, защото те са изцяло в помощ на децата да придобиват умения и повишават своите познания. Пред дни получихме няколко компютъра от Ротари клуб - Стара Загора, чрез които нашите възпитаници ще могат да ползват интернет, каза Недялка Събева. С помощта на дарението децата по-успешно ще могат да подготвят своите проекти, които предстои да представят пред публика. Те имат нужда още от книги и от финансова подкрепа, за да посещават различни спортни клубове и ще бъдем много благодарни ако се намерят спонсори, сподели още г-жа Събева. Центърът за настаняване от семеен тип има потребност и от доброволци, които да придружават децата до местата, в които те участват в извънкласни форми на обучение.

Финансови дарения могат да бъдат осъществявани само по банков път.
Банкова сметка
Община Стара Загора
Юробанк И Еф Джи България
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77BPBI79358475755544
Код за вид плащане: 44 51 00
За Малък групов дом

 

Още новини