Начало Новини Актуално Дават на OLAF проекта За децата на Стара Загора - с отговорност и любов

Дават на OLAF проекта За децата на Стара Загора - с отговорност и любов

Актуално

Заключителна пресконференция за резултатите от наблюдението на европейския проект "За децата на Стара Загора - с отговорност и любов" даде вчера екипът в състав: ръководителят Марин Божков - юрист, секретар на Асоциация "Електронно управление", Петър Терзиев - координатор, представител на Камарата на строителите, Стара Загора, и Моника Михайлова - обществен наблюдател.

На журналистите беше предоставен докладът от общественото наблюдение в 19 машинописни страници и справка на възложените и извършени експертизи и проверки в публични регистри, пише вестник Старозагорски новини.
"На 1 юли 2010 г. (б.р. - вчера) докладът официално ще бъде изпратен до Главна дирекция АФКОЗ към МВР, Европейската служба за борба с измамите в Брюксел (OLAF), министъра на Регионалното развитие и благоустройството, Регионална дирекция на вътрешните работи в Стара Загора и Община Стара Загора - каза Марин Божков. - Констатираха се съществени отклонения от нормите в оформянето на заданието за обществената поръчка. От строителите се иска да доказват излишно голяма площ, която се преценява от комисията субективно. На тази база и в нарушение на действащите норми са отстранени 17 от 19 участници в търга. Назначените експертизи доказват, че това отстраняване е неправомерно.
Констатирано е недопустима свързаност между възложителя и изпълнителите. Всички те се оказват свързани с едно лице - бившият народен представител Евгений Жеков. И това ясно личи при публичните регистри чрез множество сделки, сключвани между децата на Евгений Жеков, понякога със самите длъжностни лица и изпълнители, понякога - със синове и дъщери. Това родство е твърде близко и свързаността е твърде обезпокоителна. Тя ни дава основание да поискаме да се провери дали на основата на тази свързаност обществената поръчка не е манипулирана."
Наблюдението е установило, че в заданието за строително-монтажни работи са допуснати съществени пропуски, вследствие на което частично работите не са извършени. Като цяло обявеният срок за изпълнение е спазен, но работата не е извършена така, че обектите да се предадат в годен вид.
Всички тези нарушения давали основание на наблюдателите да направят извода, че е възможно при евентуална проверка да се открият данни със съществени административни нарушения или за извършване на престъпление. Това обаче ще бъде констатирано само от правораздавателните органи, към които докладът се изпраща.
"Смятаме, че средствата по Програма "Регионално развитие", която се финансира от бюджета на Европейския съюз, са разпределени в нарушение на българския закон и при наличие на конфликт на интереси от страна на възложителя. По тази причина, доколкото са ангажирани европейски средства, въпросът трябва да бъде разгледан и от Европейската служба за борба с измамите (ОLAF).
В своя доклад сме се стремили да се позоваваме на становища на експерти, на общоизвестни факти и масово-публична достъпна информация. Ако бъде признато, че Община Стара Загора е възложила изпълнение на проект в противоречие с действащия закон и с правилата на програмата, ще се наложи да върне частично или изцяло парите. При всички случаи ние не можем да си позволим "да замитаме" такъв род проблеми под килима, защото по този начин никому не правим услуга", заключи Божков.

Още новини