Начало Новини Актуално Държавният дълг на България е 7,7 млрд. евро

Държавният дълг на България е 7,7 млрд. евро

Актуално

Държавният дълг на България е 7,7Държавният дълг на България е 7,7 млрд. евро в края на февруари 2014 г., показват данните на Министерството на финансите. От тях вътрешният дълг е 3,7 млрд. евро, а външният е малко над 4 млрд. евро. Дългът намалява приблизително с 1,6 млн. евро в сравнение с нивото в края на януари.

Съотношението държавен дълг към брутен вътрешен продукт (БВП) е 18,4%. 52,6% от държавния дълг е в евро; 35,4% е в левове; 10,9% - в американски долари. 1,1% е в други валути. Извършените плащания по държавния дълг през февруари са на стойност 474 млн. лева. Държавногарантираният дълг през февруари достига до 397 млн. евро, като намалява със 7,2 млн. евро спрямо края на предходния месец.

Бюджетът на страната е на червено с около 700 млн. лева, показват данни на Министерството на финансите за към 28 февруари. Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа е отрицателно - 688 млн. лева. Формира се от дефицит по националния бюджет в размер на 626 млн. лева и дефицит по европейските средства от 62,6 млн. лева. Само за февруари 2014 г. превишението на приходите над разходите се е увеличило с 315 млн. лева. Така бюджетният дефицит за първите 2 месеца на годината възлиза на 0,84% от БВП. Според макроикономическата рамка в края на 2014 г. показателят не трябва да надхвърля 1,8%. Постъпилите приходи и помощи на консолидираната фискална програма към февруари са 4,2 млрд. лева, или 13,5% от годишните разчети за 2014 г. Съпоставено с февруари 2013 г. приходите по консолидираната фискална програма нарастват с 375,5 млн. лева (9,8%).

Още новини