Начало Новини Съобщения Държавен план-прием в професионалните и профилирани гимназии, обединените и средните училища за учебната 2021/2022 г. в

Държавен план-прием в професионалните и профилирани гимназии, обединените и средните училища за учебната 2021/2022 г. в област Стара Загора

Съобщения

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие прие предложения от РУО Държавен план-прием в професионалните и профилирани гимназии, обединените и средните училища за учебната 2021/2022 г. в област Стара Загора. Приемът е съгласуван с училищата и общините в Старозагорска област и е съобразен с реалната икономическа обстановка в региона и нуждата от работни места. Както и в предишни години, продължава тенденцията за увеличаване на броя на паралелките с професионално обучение - STEM профили, технически и IT специалности.

Тази година в Старозагорска област основното си образование трябва да завършат 3039 ученици. План-приемът предвижда 2808 места за завършилите. Те ще се обучават в общо 108 паралелки, от които 73 професионални и 35 профилирани. Средните училища в областта са 39, обясни началникът на РУО Татяна Димитрова. Заложеният брой места е по-малък от този на завършващите ученици, тъй като има такива, които продължават образованието си в други области или отказват да учат повече.

За учебната 2021/2022 г. са предложени нови профили в следните гимназии и средни училища: в СУ Максим Горки, Стара Загора, профил Предприемачески с интензивно изучаване на английски език., в ГПЧЕ Ромен Ролан, Стара Загора, профил Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на немски език., в СУ П. Яворов, Чирпан, профил Предприемачески, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език и профил Софтуерни и хардуерни науки, с интензивно изучаване на английски език.

В казанлъшката Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт по предложение на директора й ще бъдат разкрити две нови за общината и училището паралелки. Те ще обучават децата по специалностите Спедиция, транспортна и складова логистика и Електрически превозни средства.

От паралелките с професионално обучение най-голям ще е броят на тези по специалността Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. За областта те ще са 11.

 

Още новини