Начало Новини Актуално Държавата поиска нови договори с ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово и КонтурГлобал Марица Изток 3

Държавата поиска нови договори с ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово и КонтурГлобал Марица Изток 3

Актуално

Държавата поиска нови договори с ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово и КонтурГлобал Марица Изток 3Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) изиска от Националната електрическа компания (НЕК) и двете топлоелектрически централи, създадени с американски инвестиции – ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово и ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, да бъдат предоговорени дългосрочните договори за изкупуване на енергия.

Регулаторът предложи и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, които да дадат възможност на експертите в комисията да определят какви количества от енергията от възобновяеми енергийни източници да бъдат изкупувани ежегодно.

Със свое решение ДКЕВР настоява по време на преговорите с „американските“ централи да бъде постигнато минимално намаление на изкупните цени на електричеството – с 30% за ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово и с 20% за ТЕЦ-а на КонтурГлобал.  Същевременно първата централа трябва да предвиди възможността да продава електричеството от единия си блок на свободния пазар. За ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 изискването е два от блоковете на централата да излязат на свободния пазар. Ако това бъде постигнато, разходите за НЕК ще намалеят с 424 млн. лева за следващия ценови период (1 юли 2014 година – 30 юни 2015 година).
От работната група на ДКЕВР посочват, че основание за предоговаряне е фактът, че тези договори не са съвместими с въведените нови европейски изисквания за конкурентни пазарни условия. По тази причина и от регулатора предлагат на финансовия министър Петър Чобанов да сезира Европейската комисия за необходимостта от разглеждането на условията по договорите.

От съобщението на ДКЕВР става ясно още, че има практика европейските институции да определят дългосрочните договори за изкупуване като нерегламентирана държавна помощ. Причината е, че условията в тях създават икономическо предимство за съответните производители и нарушават принципите на конкуренцията, пише investor.bg.

С намаляването на потреблението и излизането на потребителите на средно напрежение на свободния пазар миналата година НЕК вече не може да изкупува цялото количество електроенергия, договорено в споразуменията. „От друга страна, енергията, продадена по тези договори, е изключителна скъпа, като общата стойност на изкупената, но непотребена енергия от двете централи, е в размер на 274,4 млн. лева само за следващия ценови период“, изтъкват още от регулатора.

По отношение на електричеството от ВЕИ предложението е експертите от ДКЕВР да определят количествата на енергията от възобновяеми източници, които да бъдат изкупувани, на базата на потреблението в страната. Ако производството на вятърните и фотоволтаичните централи, което се изкупува от НЕК, бъде намалено с 50%, а останалите количества се изчислят на базата на стойността на излишъка, достигната на балансиращия пазар, то разходите на НЕК ще намалеят с 541 млн. лева.

Предложението за ограничаването на изкупуваната енергия от ВЕИ-сектора беше определено от Българската фотоволтаична асоциация (БФА) като абдикиране от регулаторните функции от страна на ДКЕВР. Държавните енергийни дружества са във фалит от лошо и корупционно управление, сега трява да бъдат фалирани и частните производители, заявяват от Българската фотоволтаична асоциация в свое съобщение до медиите. От бранша призовават още ДКЕВР да бъде разследвана за корупционни практики и зависимости.

За предоговоряне на условията на двете топлоелектрически централи се заговори още преди година. Тогава Делян Добрев, по това време министър в оставка, изнесе данни за нарушения при сключването на договорите за "американските" централи.

По време на вчерашния дебат по вота на недоверие към правителството пък министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев посочи именно най-новите и модерни ТЕЦ в района на Марица изток и ВЕИ-мощностите като един от главните проблеми в енергетиката. Те са поставили системата в опасност, категоричен беше той.

* * *

Коментар на Института за пазарна икономика

Решението на ДКЕВР прилича на опит да се напише епикриза "за пред хората" на смъртник, който е на път да си отиде от този свят поради някаква срамна болест.  Смъртникът, разбира се, е управлението на БСП и коалиция. Безизходицата настъпва засега само в един отрасъл - енергетиката. И решението е доказателство за този факт.

Диспозитивът, т.е. частта на решението, която установява факта, обаче се опитва да замаскира случилото се и да посочи несъществуващи причини за случилото се.
Формално погледнато, ДКЕВР иска:

  • а) да се предоговорят условията по споразуменията за дългосрочно изкупуване на електроенергия от Източномаришките ТЕЦ-ове 1 и 3, които са подписани през 2001 г. и потвърдени многократно като политика и де юре като консумирани отношения между търговските дружества НЕК, от една страна, и Ай И Ес Гълъбово и Контур Глобал, от друга;
  • б) да се предприемат действия за изменение и допълнение на закона за възобновяемите енергийни източници, които да позволят намаление на средногодишната продължителност на работа с 50% за вятърните и фотоволтаичните централи.

Съдържателно обаче ДКЕВР прави следното. Посочва като причина и в двата случая не собствената си зависима от политическата конюнктура политика, а политиките и препоръките на Европейската комисия. По повод споменатите ТЕЦ-ове Комисията установява, че техните споразумения с НЕК представляват нерегламентирана държавна помощ, изчисленията на цените "не съответстват на принципите за ценообразуване и целите на Третия енергиен пакет, премахващ пречките пред конкуренцията на енергийния пазар" и на стандартните договори на този пазар, а задълженията на НЕК не са съобразени с реалното потребление на електроенергия. Но тъй като тези договори са заварено положение, към момента на сключването им съответните принципи не действат, реалното потребление е изкуствено надуто в прогнозите от българските държавни органи, постановяването на държавна помощ е или съмнително от юридическо гледище, или вредно за системата, защото ще предполага санкции за предоставянето на такава помощ.  Иначе казано ДКЕВР само заблуждава, че с предоговарянето на споразуменията - което тепърва трябва да се случи и не е известно с какъв резултат - ще вкара приходи в НЕК и ще спаси системата на енергетиката.
Това ще рече, Комисията предполага, че хората са забравили, че нереалните прогнози за електропотребление са направени след сключването на споразуменията, за да подкрепят решения за изграждането на "Цанков камък" и АЕЦ "Белене".

Освен това Комисията сама нарушава принципите на свободния пазар като предоставя преференции за заводските централи и когенерациите на топлофикации с "цени на изкупуване", които са два пъти по-високи от цените в оспорваните със задна дата споразумения. Тъй като тези споразумения са довели до около 4 милиарда лева инвестиции (при пълното съгласие на четири български правителства), предоговарянето не ще бъде нито лесно, нито е вероятно да доведе до съществен резултат. Друг е въпросът, че инвеститори никога не са били против предоговаряне, стига да няма действия с обратна сила.

По подобен начин твърдението за "несъответствието" на капацитета на ВЕИ-централите на реалното потребление на електричество цели да изкара тях и ЕС виновни за приетите субсидирани цени. В действителност обаче самата Комисия е онази, която е предоставила лицензите за работа на тези централи.

Предлаганото намаление на количеството изкупувана електроенергия от тези централи с 50% ще доведе със сигурност до намаляване на оборотите им с 65-70% и сигурен фалит на повечето от предприятията в този подотрасъл.

Замисълът най-вероятно преследва две цели: тези централи да бъдат изкупени на безценица и да бъдат ударени банките, които са финансирали изграждането им (вероятно с други 4 милиарда лева).

Иначе казано онова, което прави ДКЕВР е опит за преразпределение на икономическо влияние.
Цената за него ще бъде платена отново от спестителите в банките и от потребителите на електроенергия.

Всичко казано обаче все още не е факт. Източномаришките ТЕЦ 1 и 3 още не са се съгласили с идеите на Комисията за съдържание на новите споразумения, а измененията в закона за възобновяемите енергийни източници тепърва следва да станат факт.
Приемайки замисъла за действителност, ДКЕВР също вчера публикува предлаганите цени за периода 1 юли 2014 г. - 30 юни 2015 г. Най-вероятно е тези прогнозни цени да се окажат пълна измислица. Всъщност вчерашните документи на ДКЕВР имат само една задача - да замаскират пълния провал на свършеното в енергетика за последните дванадесет месеца.

Още новини