Начало Новини Актуално Държавата подпомага производителите на памук

Държавата подпомага производителите на памук

Актуално
помощ производители памук

Кандидатите могат да подават заявления в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие oт 15 август до 28 септември 2012 г. Документи ще се приемат в отдел Прилагане на схеми и мерки за подпомагане по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Държавната помощ, в размер до 580 лева на хектар, е за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове за производство на памук.

Средствата ще бъдат изплатени до 29 октомври 2012 г, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Помощта се предоставя на земеделски производители, регистрирани по Наредба №3 от 1999 г. По схемата се подпомагат фермери, които нямат задължения към ДФЗ, държавния бюджет или Държавния поземлен фонд. Помощта de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 г. – 2012 г.).

Подробности за условията и изискванията за подпомагане могат да се получат на място или по телефона в областните дирекции на ДФ Земеделие. Информация ще бъде предоставяна и на телефон 02 8187316, дирекция Краткосрочни схеми за подпомагане.

Още новини