Начало Новини Актуално ДАНС проверява ЕВН България

ДАНС проверява ЕВН България

Актуално

На 13 април в клиентски енергоцентрове (КЕЦ) на ЕВН България - Електроразпределение АД в Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Бургас и др. са влезли служители на ДАНС (Държавна агенция Национална сигурност) с разпореждане да се съберат и предоставят доказателства за изпълнението на инвестиционната програма на EVN Bulgaria. При посещенията не е имало изземване на документи, извършване на обиски или затваряне на офиси, съобщиха от пресцентъра на австрийската компания в официално съобщение до медиите.

Пълният текст на съобшението: Действащото в страната законодателство определя случаите, в които е необходима намеса на ДАНС:
• При наличие на данни за лица, извършили престъпни деяния, създаващи заплаха за
националната сигурност;
• При наличие на данни за събития или действия, създаващи заплаха за националната
сигурност;
• По искане на органите на досъдебното производство и съда;
• При изпълнение на международни договори, по които България е страна.

Ако тези действия са свързани с така оповестения в медиите „регулаторен одит”, много по-лесно и законосъобразно щеше да бъде тези документи да бъдат изискани от ръководството на компанията и разбира се те щяха да бъдат предоставени.

Годишната печалба всяка година досега е реинвестирана изцяло – в подобрения на мрежата и съоръженията, в усъвършенстване на клиентското обслужване. Благодарение на подобрения в организацията и направените инвестиции, направени след приватизацията, технологичните загуби в дружеството са намалени от 17% на около 12%. Като български фирми, дружествата от групата ЕVN, са внесли в държавния бюджет на България над 193 млн. лева данъци и такси. През последните 5 години от приватизацията през 2005 г. до края на 2009 г.

EVN Bulgaria влага непрекъснато средста лева за инвестиции и ремонти на цялата територия, обслужвана от дружеството в Югоизточна България. Ежегодно Управителният съвет на ЕВН България Електроразпределение АД утвърждава Инвестиционната и ремонтна програма на дружеството. Досега размерът на общо вложените средства надвишават одобрените от ДКЕВР средно средства за инвестиции. Целта на вложените повече средства през тези 5 години е да подобряваме обслужването на клиентите и да се опитваме да постигаме европейски стандарти. През 2010 г. са планирани инвестиции и ремонти в размер на 180 млн. лева. Осигуряват се над 6 000 работни места - 3 000 в рамките на дружествата от групата на EVN Bulgaria и 3 000 при фирми-подизпълнители. EVN Bulgaria следи дебата в българското общество и медии през последната седмица относно нашата дейност и недоумява това ли е отношението към компания, която е инвестирала в България над 1,2 милиарда лева заедно с разходите за приватизация от началото на своето присъствие в страната, спазвайки всички закони, норми и регулаторни правила, установени в България. EVN Bulgaria е сериозен и дългосрочен инвеститор в страната и затова дружеството е готово за пряк диалог и взаимодействие по всички въпроси със съответните институции.

Още новини