Начало Новини Актуално Данъците на физическите лица ще се закръглят в полза на клиента

Данъците на физическите лица ще се закръглят в полза на клиента

Актуално
Декларация

От 1 януари 2012 г. са закрити 21 кода за вид плащане за държавно обществено осигуряване, 4 кода за здравно осигуряване и 4 кода за републикански данъци. Списъкът с актуалните кодове за 2012 г. е публикуван на интернет страницата на НАП и е поставен на информационните табла в офисите на агенцията в Стара Загора и Казанлък.

След промените наказателните лихви за суми за ДОО и НЗОК за просрочия на дължими осигурителни вноски, без тези по ревизионни актове и актове за начет, се внасят по кода за вид плащане на съответната осигурителна вноска, съобщиха от пресцентъра на НАП - Стара Загора.

Плащането на забавената осигурителна вноска и дължимата лихва вече се извършва с един платежен документ. Например, наказателна лихва и просрочена осигурителна вноска се превеждат по код за вид плащане 55 01 01, като двете суми се нареждат с един платежен документ.

С промените на бизнеса и гражданите ще бъдат спестени средства и време за подготовка на платежни нареждания и такси за превод на сумите.

Плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски се извършва по банков път с преводно нареждане (вносна бележка) за плащане от/към бюджета - с пощенски запис за плащане към бюджета, или по интернет по сметката на дирекция или офис на НАП по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец и по регистрация на юридическото лице.

Новост от тази година е, че дължимият данък по декларациите за доходите на физическите лица се закръгля на цял лев в полза на клиента. Например, ако дължимият данък или данъкът за довнасяне е в размер на 107.85 лв., в данъчната си декларация трябва да впишете 107 лв.

Промяната в закона за доходите на физическите лица ще облекчи плащането на данъци и неточностите при внасянето на стотинки при забава или ползвани отстъпки.

Още новини