Начало Новини Актуално Данъчните съветват преди сделка да се провери дали клиентът фигурира в бюлетина на НАП

Данъчните съветват преди сделка да се провери дали клиентът фигурира в бюлетина на НАП

Актуално

До края на август 398 граждани и фирми фигурират в публичния бюлетин на некоректните клиенти към ТД на НАП Стара Загора. Неплатените задължения към хазната възлизат на 285 647 392 лв. На 273 длъжника е наложена забрана за напускане на страната, отнети са задграничните им паспорти и разрешителните за носене на оръжие. Само през август пет лица са изгубили правото си да пътуват извън България и да ползват лично оръжие.

За периода към Агенцията за държавни вземания са предадени 340 длъжника, съобщиха от пресцентъра на агенцията в Стара Загора. Публичният бюлетин на длъжниците съдържа 2 списъка с имената, адресите и единните идентификационни номера по Булстат на физически и юридически лица,  с неуредени данъчни и осигурителни задължения в размер над  5000 лв., поставен е  на видно място в ТД на НАП Стара Загора и е публикуван на страницата на Агенцията за приходите в Интернет на адрес: www.nap.bg
Първият списък съдържа имената на физически и юридически лица, които имат неуредени публични задължения над 5000 лева, нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, и нямат вземания от банки и трети лица. В него фигурират 336 некоректни платци със задължения за 268 097 346 лв.
Във втория списък са включени имената на физическите и юридически лица, които не са платили в срок публичните си задължения над 5000 лв, разполагат с имущество /движимо или недвижимо/, върху което е наложено обезпечение, нямат разрешение от Агенцията за приходите за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица.  В него фигурират 62 длъжника с неплатени данъци и осигуровки в размер на 17 550 046 лв.
От началото на годината към прокуратурата са изпратени 25 уведомления за лица със задължения в особено големи размери. Целта е извършване на проверка и образуване на досъдебно производство при доказани престъпления срещу посочените дружества.
С цел повишаване на ефективността по събиране на  просрочените задължения са нужни и законодателни промени. В частност промяна в Търговския закон, би забранила на лица с неуредени задължения към държавата да могат да упражняват търговска дейност, както и да могат да се преобразуват дружества с просрочени задължения в големи размери.

Още новини