Начало Новини Актуално Данъчни и метролози проверяват бензиностанции

Данъчни и метролози проверяват бензиностанции

Актуално
1НАПИнспектори на Националната агенция за приходите и Български институт по метрология (БИМ) проверяват бензиностанции за съответствие на представената от търговците блок схема на електронната система с фискална памет (ЕСФП) с действителното състояние на място. Изискването за подаване на блок схемите в НАП бе въведено с промени в законодателството през миналата година. В ТД на НАП Пловдив са планирани да се извършат близо 1 700 проверки.
В обхвата на проверките попадат обекти, при които е налице риск от укриване на оборотите или от манипулиране на данните, получени от ЕСФП. Органите на двете агенции ще подложат на проверка и обекти, за които не са отстранени нередностите в блок схемата, както и такива, за които е наложително извършването на метрологична проверка от органите на БИМ. При установени несъответствия на блок схемите с организацията на електронните системи с фискална памет, на търговците ще бъде дадено предписание за корекция, а ако такава небъде направена, ще бъдат налагани административни санкции, допълват от двете ведомства.
От приходната агенция напомнят, че блок схемата, подписана с електронен подпис (КЕП), се подава единствено чрез електронно съобщение, подписано също с КЕП на е-адрес на териториалната дирекция на НАП по местонахождение на обекта. Адресът за ТД на НАП Пловдив е td_plovdiv@ro16.nra.bg В случай на упълномощаване, в електронното съобщение се прилага и електронно подписано пълномощно. 
Допълнителна информация за изискванията към обявяването на блок схеми на обекти за търговия с горива може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Още новини