Начало Новини Актуално Д-р Златина Нанева: Регионалния център по здравеопазване има сериозни контролни и санкциониращи функции

Д-р Златина Нанева: Регионалния център по здравеопазване има сериозни контролни и санкциониращи функции

Актуално
Златина Нанева

Досегашният директор на Регионалния център по здравеопазване в Стара Загора д-р Златина Нанева беше избрана за ръководител на новосъздадената структура Регионална здравна инспекция. Комисията от отдел Човешки ресурси в Министерство на здравеопазването предпочете нея, пред основния й конкурент д-р Елена Канева, директор на РИОКОЗ - Стара Загора.

Новата Регионална здравна инспекция обединява Регионалния център по здравеопазване(РЦЗ) и Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ - бившето ХЕИ).
Въпреки сливането на двете администрации, няма да има съкращения на хора, заяви д-р Златина Нанева. Новата инспекция ще освободи единствено всички служители, които са навършили пенсионна възраст. Така личният състав на РЗИ - Стара Загора ще наброява точно 161 души, подчерта д-р Нанева.
Новата Регионална здравна инспекция ще се помещава в сградата на досегашния РИОКОЗ. Още от 1 февруари там ще се приемат и обработват всички документи на граждани. Бившият вече Регионален център по здравеопазване ще освободи помещенията в южната част на МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович. В следващите три месеца вр.и.д. директорът д-р Златина Нанева трябва да формира екипите в отделните дирекции и звена на новата структура, след което ще бъде обявен конкурс за редовен директор.

Д-р Златина Нанева е родена през 1963 г. в Кърджали. Завършила е хуманна медицина в Тракийския университет в Стара Загора. Има специалности УНГ и Социална медицина и здравен мениджмънт, както и МНО - семестриално. Работила е като УНГ-лекар, в Спешния център в Стара Загора. Била е началник на здравния отдел в Община Стара Загора в периода 1995-1999 г., после началник отдел в РЦЗ, началник отдел в РЗОК, директор на РЦЗ. От 29 януари 2011 г. е директор на новосформираната структура Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Стара Загора. Зам.-директор на РЗИ е досегашният директор на РИ0К03 д-р Елена Канева, а главен секретар - досегашният главен секретар на РЦЗ инж. Светла Кара Стоянова.

Д-р Златина Нанева е омъжена. Има две деца.

 

- Д-р Нанева, все още новата структура РЗИ е с неясни за широката общественост функции. Как бихте ги обобщили?
- Новата структура е създадена с постановление на МС във връзка с промените в Закона за здравето. Старозагорската инспекция обединява 5 дирекции - административно-правна, по медицински дейности, по здравен контрол, по надзор на заразните болести, по профилактика на болестите и промоция на здравето и за лабораторни изследвания. Дирекция по здравен контрол има 2 отдела - Контрол на хранителни обекти и храни и Контрол на нехранителни обекти и стоки. Очаква се първата в най-скоро време да премине към другата нова структура - Агенцията по храните. Тази дирекция ще контролира абсолютно цялата верига за производство на храни - от почвата, зърното и отглеждането на животни, до продажбата на готови хранителни продукти от всякакъв характер в магазините. В РЗИ - СТАРА ЗАГОРА РАБОТЯТ 161 ДУШИ, УТВЪРДЕНИ С ПРАВИЛНИК ОТ ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО. Не се предвиждат промени в този състав, с изключение на хората, навършили пенсионна възраст.

- Вие сте специалист с дълъг управленски опит. Каква ще бъде първата Ви задача на новия пост?
- Първият ни приоритет е свързан с пребазирането на досегашния РЦЗ в сградата на РИОКОЗ, структуриране и обединяване на информационните потоци, оптимизиране на разходите. Основно това е административна работа, с която ще се занимаваме в близките поне 20 дни. Благодаря на екипите на двете обединени досегашни институции, които ми помагат много в нея. На следващия етап ще се заемем със синхронизиране на конкретната работа по направления. Всички звена трябва да бъдат окомплектовани така, че да отговарят на националните стандарти. Голямата цел на обособяването на регионалните здравни инспекции у нас е подобряването качеството на медицинските услуги. А това означава по-голяма информираност на пациентите за лечебните заведения в региона, познаване на здравните услуги, които се предлагат в тях, информация за лекарите, към които могат да се обърнат, за да потърсят помощ и базите, в които те работят. За да се случи всичко това, Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СЪЗДАДЕ МНОГО ДОБЪР СИНХРОН МЕЖДУ НАС КАТО ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ ОТ ЕДНА СТРАНА И ВСИЧКИ ЗДРАВНИ ЗВЕНА В РЕГИОНА.
РЗИ има и сериозни контролни и санкциониращи функции. Дейността ни във всички направления трябва в крайна сметка да даде на потребителя на здравна помощ повече яснота и възможности за лечение, както и възможности да упражнява и ползва правата си на пациент.

- Проблемът с корупцията в лекарското съсловие и лекарските грешки е много разискван напоследък. Как РЗИ ще упражнява контрол в тази посока?
- Едно от нашите задължения е да правим регулярни анкети сред пациенти за корупция в здравните заведения. За съжаление установяваме, че хората все още не знаят правата си и като че ли се страхуват да се оплачат. ДОБРЕ Е, ЧЕ НАПОСЛЕДЪК ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ СТАВА ВСЕ ПО-ГОЛЯМА И ПАЦИЕНТИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ИНФОРМИРАНИ и започват да дават гласност на проблемите си. Колкото до много разискваните напоследък в медиите случаи на лекарски грешки, аз мисля, че не трябва да се залита в крайности. Трябва да запазим авторитета на лекаря. Един американски президент беше казал: Между нас и Господ стои само лекарят. Вярно е, че на негативните неща трябва да се дава гласност, но не бива да стигаме дотам, че да накараме лекарите да работят в страх. Да, трябва да има яснота и прозрачност за тяхната работа, но не и страх.

- Създаването на новите структури РЗИ и Агенция по храните е част от реформите в здравеопазването, които толкова дълго чакаме всички. Какво, според Вас, трябва да се случи на следващия етап от здравната реформа у нас?
- Според мен реформата трябва да се развива в две паралелни плоскости. Първата е подобряване на мениджмънта на лечебните заведения. Не в лекарите, в него е проблемът. Реформата трябва да стартира точно оттам. А втората плоскост е подобряване на културата на живот на българина. Всеки, който е учил здравен мениджмънт, знае статистиката, че ЗДРАВЕТО ЗАВИСИ САМО НА 12% ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.
Всичко останало е начин на живот - хранене, двигателен режим, ниво на стрес. В нашето поколение като че ли имаше някакви норми, но в последните години започнахме масово да пренебрегваме стари, но доказали се във времето полезни постулати.
Част от реформата трябва да бъде и усъвършенстването на младите лекари - специалисти. Сега те са пренебрегвани в много отношения, трудно пробиват в професията, малко са бройките за специализанти и не се осигуряват необходимите условия на млади лекари да повишават квалификацията си, ако имат желание за това. А млади и талантливи лекари има достатъчно. Въобще, малка България има чудесни специалисти. Това се вижда и с просто око. В МОМЕНТА ДЪРЖАВИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА ИЗКУПУВАТ НА КИЛОГРАМ НАШИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ Техни лекари -добри специалисти отиват в САЩ, защото там заплащането е по- високо, а наши лекари и медицински сестри с добра квалификация отиват в западноевропейските държави по същите причини. На това може да се противостои само ако българският лекар стане по-добре заплатен и има повече сигурност. Не е невъзможно това да се случи. Дори и в България вече има държавни болници, например в София и Варна, които с перфектен мениджмънт и управление са решили този проблем. В тях лекари и медицински сестри получават европейски заплати.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини