Начало Новини COVID-19: Засилване на отговора на ЕС за облекчаване на последиците от кризата

COVID-19: Засилване на отговора на ЕС за облекчаване на последиците от кризата

European Parliament• Максимална гъвкавост за канализиране на структурните фондове на ЕС, които все още не се използват за борба с въздействието на COVID-19 върху гражданите

• Засилена подкрепа за рибарите в ЕС, производителите на аквакултури и на хранително-вкусови продукти

• Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ще продължи да оказва помощ там, където е най-необходимаЕвродепутатите приеха допълнителни мерки, които позволяват финансирането от ЕС да бъде предоставено незабавно и с изключителна гъвкавост за борба с пандемията от COVID-19.

В извънредната пленарна сесия в петък Европейският парламент одобри пакета Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса плюс (CRII +), предложен от Европейската комисия на 2 април чрез неотложната процедура (определена в член 163 от Правилника за дейността на Европейския парламент).

Одобрените предложения са:

Специфични мерки за гъвкаво използване на европейски фондове. Одобрените предложения ще позволят на държавите членки да прехвърлят ресурси между трите основни кохезионни фонда (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд), между различните категории региони и между конкретните приоритетни области на фондовете.

По изключение, ще бъде възможно да се финансират напълно програмите по кохезионната политика, свързани с COVID-19, чрез стопроцентово финансиране от ЕС през отчетната 2020-2021 година, от 1 юли 2020 г. и до на 30 юни 2021 г.. Мерките също опростяват одобрението на програмите с оглед ускоряване на изпълнението, улесняват използването на финансовите инструменти и опростяват одитите.

Новите правила ще позволят на земеделските производители да се възползват от заеми или гаранции при благоприятни условия, за покриване на оперативните им разходи до 200 000 евро. Те също така ще освободят неизползвано финансиране за селските региони, свързано със земеделието, за борба с COVID-19.Предложението беше прието с 689 гласа за, 6 гласа против и 1 въздържал се.

Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите. Мерките включват подкрепа за рибарите, които трябва да прекратят дейностите си, финансова помощ за производителите на аквакултури, чиято продукция е прекъсната или намалена, подкрепа за организации на производителите за временно складиране на продукти от риболов и аквакултури, както и гъвкаво преразпределение на фондове на националните оператори.

Членовете на ЕП одобриха, след неформално споразумение със Съвета на ЕС, редица подобрения, които ще позволят оказването на подкрепа на нови рибари и рибари, които извършват риболов от брега (т.е. тези, които ловят риба без лодка). Тези подобрения ще адаптират и разпоредбите за най-отдалечените региони за справяне с кризата, както и осигуряването на бюджетна гъвкавост за подпомагане на държавите, които са изчерпали всички отпуснати средства. Измененото предложение беше прието с 671 гласа за, 10 гласа против и 15 гласа въздържал се.

Специфични мерки за гарантирането на непрекъснатото функциониране на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). Мерките включват възможност за финансиране на осигуряването на защитна екипировка за работници и доброволци, временното стопроцентово съфинансиране от бюджета на ЕС и по-леки мерки за докладване и одит по време на кризата с COVID-19.

След неформално споразумение със Съвета на ЕС, членовете на ЕП също одобриха изменения, които позволяват предоставянето на помощ чрез нови методи, като например електронни или хартиени ваучери. Това ще гарантира безопасността на всички участващи в операциите и достигането на помощта до най-уязвимите и маргинализираните. Одобрените мерки имат за цел да защитят най-уязвимите хора от COVID-19 и да гарантират, че храна и основна материална помощ ще достига до тях, при спазване на социалното дистанциране и личната защита. Измененото предложение беше прието с 686 гласа за, 7 гласа против и 3 гласа въздържал се.

Следващи стъпки

Следва Съветът на ЕС официално да одобри позицията на Парламента. Приетите мерки ще влязат в сила след като бъдат публикувани в следващите дни в Официалния вестник на Европейския съюз.

Допълнителна информация


Комисия по регионално развитиеПриетите текстове (17.04.2020)Консолидирана версия и изменения - гъвкаво използване на европейски фондовеКонсолидирана версия и изменения - сектора на рибарството и аквакултуритеКонсолидирана версия и изменения - ФЕПНЛОтговорът на ЕС срещу коронавирусаВъпроси и отговори: Осигуряване на гъвкавост на структурните фондове на ЕС за намаляване на ефекта от COVID-19Въпроси и отговори относно Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса +: нови мерки за мобилизиране на съществени инвестиции и ресурсиПроучване на ЕП: Специфични мерки за гъвкавост за европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на коронавирусаПроучване на ЕП: Подкрепа за секторите за риболов и аквакултура по време на кризата с коронавирусаКоронавирус: ФЕПНЛ ще продължи да подкрепя най-нуждаещите се лицаВъпроси и отговори за извънредната процедура за дистанционно участие и гласуване в заседанията на ЕПМултимедиен център на ЕПЕвродепутатите гласуват от разстояние по време на кризата от COVID-19 © European Union 2020 - EP

Още новини