Начало Новини Актуално COVID-19: Комисията увеличава финансирането за научни изследвания и избира 17 проекта за разработване на ваксини, лечени

COVID-19: Комисията увеличава финансирането за научни изследвания и избира 17 проекта за разработване на ваксини, лечение и диагностика

Актуално

EKСлед публикуването на покана за представяне на предложения на стойност 10 милиона евро през януари Комисията осигури допълнителни 37,5 милиона евро за спешно необходими научни изследвания за разработването на ваксина, лечението и диагностиката на COVID-19. Това действие е част от координирания отговор на ЕС на заплахата за общественото здраве, свързана с COVID-19.

С допълнителната сума от програмата Хоризонт 2020 Комисията увеличава до 47,5 милиона евро размера на спешната покана за представяне на предложения, която бе стартирана през януари с цел борба с епидемията от COVID-19 . Това позволи да бъдат избрани 17 проекта, включващи 136 научноизследователски екипа от целия ЕС и извън него, които ще започнат

работа по разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи, насочени към предотвратяване на разпространението на коронавируса.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: Извънредното финансиране от Хоризонт 2020 дава възможност на изследователите да започнат незабавно работа за справянето с епидемията от коронавирус на няколко фронта. Бързото мобилизиране на изследователската общност ни дава нова надежда, че скоро ще се доближим до нашата цел, а именно да спрем разпространението на вируса.

 Понастоящем Комисията договаря споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с избраните бенефициери. 17-те проекта ще работят върху:

  • Разработване на нови ваксини. Научните изследвания ще се съсредоточат върху разработването на профилактична ваксина и терапевтична ваксина, които ще бъдат използвани съответно за профилактика и лечение.
  • Бързи тестове за диагностика на място. Ще бъдат положени по-големи усилия за осигуряване на по-бърза и по-точна диагноза от здравните работници на първа линия, което на свой ред ще намали риска от по-нататъшно разпространение на вируса.
  • Нови лечения, при които ще бъде възприет двоен подход. Първо, ускоряване на вече започналото разработване на нови лечения (включително терапевтични пептиди, моноклонални антитела и широкоспектърни антивирусни средства) и второ, скрининг и идентифициране на молекули, които биха могли да работят срещу вируса, като се използват усъвършенствани техники за моделиране и изчисление.
  • Подобряване на епидемиологията и общественото здраве, включително нашата готовност и отговор при епидемии. Тези проекти ще спомогнат за разработването на по-добри системи за наблюдение с цел ефективно предотвратяване и контрол на разпространението на вируса, както и за оценка на социалната динамика.

 Контекст

На 30 януари 2020 г. Комисията отправи специална покана за представяне на предложения за подкрепа на научните изследвания в областта на COVID-19 с първоначален бюджет от 10 милиона евро, които бяха мобилизирани от специалния фонд за спешни изследвания на програмата

Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации. В рамките на много краткия двуседмичен срок Комисията получи 91 предложения. Независими експерти извършиха оценката на предложенията за рекордно кратко време. Успоредно с това, благодарение на отличното качество на получените предложения, Комисията мобилизира допълнителни средства, за да подкрепи по- голям брой проекти. Кандидатите бяха уведомени на 4 март.

В допълнение средства в размер до 45 милиона евро в рамките на Хоризонт 2020 ще подкрепят допълнителни научни изследвания чрез инициативата за иновативни лекарства (IMI), публично-частно партньорство между Комисията и фармацевтичната промишленост. Очаква се фармацевтичната промишленост да се ангажира в подобен мащаб, така че общите инвестиции по ускорената покана, стартирана на 3 март, да достигнат до 90 милиона евро. Това означава, че общият размер на финансирането за научни изследвания на коронавируса, мобилизирано от Хоризонт 2020 и промишлеността чрез IMI, би могъл да достигне почти 140 милиона евро.

Няколко финансирани от ЕС проекта вече допринасят за подготвеността и отговора на избухването на епидемията от COVID-19, като например европейската база данни за вируси GLOBAL (EVAg), проектът PREPARE и участието на Комисията в мрежата Световно сътрудничество в областта на научните изследвания за готовност при заразни болести (GloPID-R).

 Повече информация

Още новини