Начало Новини Актуално Цифрово удостоверение на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат споразумение

Цифрово удостоверение на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат споразумение

Актуално

Комисията приветства днешното предварително политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно регламента за цифрово удостоверение на ЕС за COVID. Това означава, че удостоверението (наричано по-рано цифрово зелено удостоверение) е на път да бъде въведено до края на юни по план. Днешното споразумение беше постигнато в рекордно кратък срок само два месеца след предложението на Комисията. Преговорите по удостоверението от страна на Комисията бяха водени от комисар Дидие Рейндерс в тясно сътрудничество със заместник-председателите Вера Йоурова и Маргаритис Схинас и комисарите Тиери Бретон, Стела Кирикиаду и Илва Йохансон.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен приветства този бърз напредък:

Изпълняваме ангажимента си да въведем сертификат на ЕС за COVID преди лятото. Европейските граждани очакват с нетърпение да могат да пътуват отново и днешното споразумение ще им позволи да се движат безопасно в Съюза много скоро.

Цифровото удостоверение на ЕС за COVID е безплатно, сигурно и достъпно за всички. То ще обхваща ваксинацията, направените тестове и преболедуването и ще предлага различни варианти на гражданите. Основните права на гражданите, включително защитата на личните им данни, са напълно зачетени.

Всички граждани на ЕС имат основно право на свободно движение в ЕС. Цифровото удостоверение на ЕС за COVID ще бъде на разположение в хартиен и цифров формат и ще улесни европейците да пътуват, за да посетят близки и роднини или за да си вземат заслужена почивка.

Бихме искали да благодарим на Европейския парламент и на португалското председателство за тяхната отдаденост, постоянство и за огромната работа, която свършиха рекордно бързо, за да се постигне споразумение по нашето предложение.

Работата не е приключила. На равнището на ЕС системата ще бъде готова след няколко дни. Сега е от решаващо значение всички държави членки бързо да въведат своите национални системи, за да може удостоверението да започне да функционира възможно най-скоро. Гражданите на Съюза очакват това с основание.

Днешното споразумение показа, че с ангажираност и общи усилия удостоверението на ЕС за COVID ще бъде на разположение навреме.

Цифровото удостоверение на ЕС за COVID - ключови характеристики

След споразумението, постигнато от Европейския парламент и Съвета, цифровото удостоверение на ЕС за COVID:

Ще обхваща ваксинацията, направените тестове и преболедуването;Ще бъде на разположение в цифров формат и на хартиен носител в зависимост от избора на получателите и ще съдържа цифрово подписан QR код;Ще бъде безплатно, ще се получава лесно и ще бъде достъпно и за лица, ваксинирани преди влизането в сила на Регламента за цифрово удостоверение на ЕС за COVID;Може да се използва от държавите членки за национални цели, ако това е предвидено в националното законодателство;Държавите членки се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифрово удостоверение на ЕС за COVID, освен ако те са пропорционални и необходими за опазване на общественото здраве;Комисията ще мобилизира 100 милиона евро, за да подпомогне предоставянето на тестове на достъпна цена от държавите членки.Следващи стъпки

Политическото споразумение сега трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Регламентът ще влезе в сила на 1 юли с период на постепенно въвеждане от шест седмици за издаването на удостоверения за държавите, които се нуждаят от допълнително време.

Успоредно с това Комисията ще продължи да подпомага държавите от ЕС при финализирането на техните национални решения за издаване и проверка на цифровото удостоверение на ЕС за COVID и ще осигури техническа и финансова помощ на държавите за свързване с портала на ЕС.

Контекст

На 17 март 2021 г. Европейската комисия представи предложение за създаване на сертификат на ЕС за COVID, с който да се улесни безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от коронавирус. По искане на Комисията на 25 март Парламентът гласува за задействане на спешната процедура за двете предложения. Съветът прие своята преговорна позиция на 14 април, а Парламентът стори това на 29 април. На 20 май съзаконодателите постигнаха предварително споразумение по това досие.

Успоредно на законодателния процес вече е постигнат значителен напредък от техническа гледна точка. Порталът на ЕС, който позволява проверяването на удостоверенията през граница, е готов и ще започне да функционира от юни. През последните две седмици бяха проведени успешни пилотни изпитвания в 17 държави от Съюза и в Исландия, а в други пет държави членки ще се проведат изпитвания следващата седмица.

Комисията предоставя също така референтен софтуер, за да помогне на държавите да разработят свои национални решения за издаване на удостоверенията, сканиране и проверка на QR кодовете, както и референтен портфейл.

Преди това на 21 април представители на държавите от ЕС в мрежата за електронно здравеопазване, в която доброволно се свързват националните органи в тази област, прие насоки за техническите спецификации. Насоките се основават на тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки, което доведе до приемането на първите насоки, приети през януари и актуализирани на 12 март, и до предварителната рамка за доверие, приета на 12 март 2021 г. Освен това в рамките на мрежата за електронно здравеопазване беше разработен общ проектантски образец.

Най-новата информация относно мерките във връзка с коронавируса, както и относно ограниченията за пътуване, предоставена ни от държавите членки, е на разположение на платформата Re-open EU.

За повече информация

Предложения за цифрово зелено удостоверение за улесняване на свободното движение в ЕС

Предложение за цифрово зелено удостоверение за граждани на трети държави, престояващи или пребиваващи законно в държавите членки

Информационен документ

Уебсайт

Още новини