Начало Новини Актуално ЦИЕС - Стара Загора обучава македонски специалисти за прилагане на европейски директиви

ЦИЕС - Стара Загора обучава македонски специалисти за прилагане на европейски директиви

Актуално
ЦИЕС

Центърът за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) -  Стара Загора, по покана на Съюз на Стопанските камери в  Македония и със съдействието на своето представителство в Скопие – ITC Consultingq проведе семинар на тема Прилагане на европейските стандарти и директиви в индустрията и строителството.

С посока ориентация към европейските процеси и мониторинг на Европейските директиви, Република Македония бързо се адаптира към прилагане на строгите европейски правила и директиви, които засягат всяка една икономическа сфера.
С цел увеличаване на информираността и възможностите за повишаване конкурентоспособността на експортните продукти -  eксперти от ЦИЕС посетиха Република Македония. Те запознаха местните производители с основните изисквания към тях, спазването на които ще позволи свободно движение на стоки на пазара на Европейската общност.
Хармонизирането на законодателството на Република Македония налага необходимостта от провеждане на обучения на висшия и среден мениджмънт на производствените фирми.
Общото представяне на Директивите от нов подход определи конкретните съществени изисквания за безопасност, приложими към определени видове продукти. Стратегията за контролиране на пазара, без той да бъде управляван създава условия и стимули за технически прогрес.
След проведения семинар, присъстващите представители на бизнеса имаха възможност да зададат своите въпроси в персонални бизнес срещи с експерти от Центъра за изпитване и европейска сертификация.
Срещата постави мост за сътрудничество между България и Македония в областта на оценяване съответствието на технически продукти и системи за у правление.

Още новини