Начало Новини Актуално ЦИЕС - Стара Загора беше домакин на семинар на тема Безопасност на машини

ЦИЕС - Стара Загора беше домакин на семинар на тема Безопасност на машини

Актуално

ЦИЕС Стара Загора

Център за изпитване и европейска сертификация - Стара Загора беше домакин на семинар на тема: Безопасност на машини. Прилагане на хармонизирани стандарти при оценяване и удостоверяване на съответствие и поставяне на СЕ маркировка.

Семинарът е организиран от Българския институт за стандартизация и е свързан с изпълнението на проект Усъвършенстване на системата за стандартизация в България. Проведе се в хотел Сити в Стара Загора. Модератор и основен лектор на семинара беше инж. Благовеста Шинева – управител на ЦИЕС.

ЦИЕС Стара Загора

Целите на проекта Усъвършенстване на системата за стандартизация в България представхаи инж.Лиляна Христова – зам.-изпълнителен директор и директор на дирекция Стандартизация в БИС и Ивелина Никова – експерт по маркетинг.

Изключително обхватна и полезна за икономическите оператори в отрасъл машиностроене беше лекцията с фокус - Директива Машини 2006/42/ЕС, изнесена от инж. Розалина Гичева, ръководител на отдел Оценяване съответствието на машини към ЦИЕС.

Събитието допринесе за повишаване на информираността на обществеността за дейността по стандартизация и ползата от прилагането на стандартите.

Още новини