Начало Новини Актуално ЦИЕС със щанд на изложението MachTech&InnoTech

ЦИЕС със щанд на изложението MachTech&InnoTech

Актуално

В периода 14-17 септември 2021 г. се провежда най-голямото международното изложение за машини и технологии за металообработка в България MachTech&InnoTech.

Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) ЕООД посреща посетители на изложението на своя щанд А6, в зала 1.Щандът се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.052-0002. Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина.

През 2022 година ЦИЕС предстои да отбележи 20 години от основаването си. По време на 19-годишната си история, компанията е изградила доверие у своите клиенти и партньори чрез експертността на екипа си и качеството на услугите си в областта на изпитването и сертификацията на технически продукти. Именно това е акцентът в представянето на дружеството на техническото изложение.Конкретно с дейността си по изпитване и оценяване на съответствието на машини, нисковолтови съоръжения, електромагнитна съвместимост и шум от машини и съоръжения, които работят на открито, Център за изпитване и европейска сертификация може да бъде полезен на производителите на различни видове машини, електрически съоръжения и устройства. В лабораторията си в Стара Загора, която е акредитирана от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация, ЦИЕС предлага на своите клиенти изпитване по показатели за безопасност, електромагнитна съвместимост и по редица функционални показатели.

През годините, ЦИЕС развива и утвърждава сред клиентите си и други дейности, част от портфолиото от услуги на компанията. Това сасертификацията на системи за управление, енергийните одити, контролът на фактори на работна среда и на площадки за игра, техническият надзор на СПО, специализираните семинари и обучения, а отскоро и сертификацията на лични предпазни средства. За всички тези услуги компанията е преминала през сериозни процедури и проверка от страна на държавните органи, като е защитила компетентност, която поддържа и непрекъснато повишава.

На изложението ЦИЕС ще бъде на разположение на посетителите да сподели своите познания и опит относно постигане на изискванията за съответствие с европейските директиви за безопасност на машините и за поставяне на СЕ маркировка.

Още новини