Начало Новини Актуално ЦИЕС разшири обхвата за оценяване съответствието на строителни продукти

ЦИЕС разшири обхвата за оценяване съответствието на строителни продукти

Актуално

оценяване съответствие строителни продукти

Отдел Оценяване съответствието на строителни продукти към Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) разшири обхвата на продуктите, оценявани по национални и европейски технически спецификации. Отделът притежава техническа компетентност и квалификация да извършва оценка на съответствието на продуктите.

Работи в полза на производители, вносители и дистрибутори на строителни продукти, като оценяваме съществените изисквания, даващи презумпция за съответствие и гарантиращи безопасността на стоките, които пускат на пазара.

Разширението е издадено от МРРБ и включва следните групи продукти:

Продукти, оценявани по национални технически спецификации по система 2+ - сертификация на производствен контрол

По система 2+

1. Продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства за тях – ал.3, т.1. Заваряване

Продукти, оценявани по Европейски технически спецификации, като Нотифициран орган по система 1 и 2+:

По система 1 - сертификация на продукт

12. Продукти за довършителни работи на външни и вътрешни стени и тавани; комплекти за външни стенни облицовки

 • Панели

15. Продукти и системи/комплекти за хидроизолации

 • Хидроизолационни листове за покриви
 • Влагонепроницаеми листове
 • Влагозащитни пластове
 • Покривни подложни пластове
 • Листове за регулиране на водни пари

16. Подови покрития

 • Покривни подложни пластове
 • Продукти за изравняване на под – на основата на цимент, калциев сулфат, битуми, битумни емулсии, синтетични смоли, добавъчни материали – естествени, отпадъчни и рециклирани продукти, различни добавки и примеси
 • Гъвкави и текстилни подови покрития
 • Хомогенни и разнородни гъвкави подови покрития във вид на плочи, листове или рулони (текстилни подови покрития, плочки, пластмасови и гумени листове; линолеум и корк; антистатични покрития; гъвкави ламинирани настилки)
 • Твърди подови покрития
 • Продукти, в т.ч. паважни елементи, плочи, мозайки, паркет, покрития от мрежи или листове, подови решетки, ламинирани настилки, продукти на основата на дървесина.

По система 2+ (сертификация на производствен контрол)

 

1. Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон ( за носещи конструкции )

Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон: елементи на подпорни стени, пилоти (само от обикновен бетон), носещи стенни елементи, предварително напрегнати подови елементи с кухини, оребрени подови елементи, греди/блокове, стълбища – прави, с кривина, спираловидни, покривни елементи, линейни конструктивни елементи (греди/колони само от обикновен бетон), елементи за горно строене на мостове, силози, мачти и стълбове (с изключение на стълбове за осветление на магистрали) ( за носещи конструкции).

 

10. Продукти от дървесина, елементи за дървени конструкции и съединителни средства за тях

Продукти от монолитна дървесина за дървени конструкции, в т.ч. :

 • елементи – елементи за ферми, мостове, траверси, за подови, стенни и покривни елементи като греди, сводове, колони, стълбове, стойки;
 • комплекти – ферми, подове, стени, покриви, рамки.

Продуктите могат да са обработени за подобряване на огнеустойчивостта и/или за устойчивост на биологична атака.

Списъкът с продукти е публикуван в сайта на Европейската комисия Nando.

 

Още новини