Начало Новини Актуално ЦИЕС ЕООД организира основен курс – ISO 50001, системи за управление на енергийната ефективност (СУЕФ)

ЦИЕС ЕООД организира основен курс – ISO 50001, системи за управление на енергийната ефективност (СУЕФ)

Актуално

ЦИЕС ЕООД организира основен курс – ISO 50001, системи за управление на енергийната ефективностЦИЕС ЕООД организира основен курс – ISO 50001, системи за управление на енергийната ефективност (СУЕФ). Курсът ще се проведе на 16 и 17 май 2013 г. в залата на Бизнес школа на ЦИЕС в Стара Загора, намираща се на ул. Индустриална № 2, ет.4.

ISO 50001 е международен стандарт за управление на енергията, еквивалентен на стандарта за енергийна ефективност EN 16001. С излизането на ISO 50001, EN 16001 ще бъде заменен.  

Целта на този международен стандарт е да позволи на организациите да установят системите и процесите необходими, за да се подобрят енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този международен стандарт има за цел да доведе до намаление на емисиите на парникови газове и други, свързани въздействия върху околната среда и енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.

ISO 50001 се отнася за всякакъв вид организации, големи и малки, и дава насоки за създаване, управление и подобряване на тяхното потребление на енергия и енергийна ефективност.  

Цел на обучението:

Обучението е предназначено за всеки, който участва в процеса на разработване, внедряване и управление на СУЕФ: мениджъри по качество, упълномощени представители на ръководството; енергетици на предприятието.

След завършване на обучението, участниците ще бъдат способни да:

  • Очертават ключовите изисквания на ISO 50001;
  • Очертават ключовите дефиниции и терминология на ISO 50001;
  • Разбират насоките и приложението на СУЕФ, съгласно ISO 50001;
  • Очертават ключовите концепции и подходи към СУЕФ;
  • Идентифицират приложимото законодателство за управление на енергийната ефективност и съответните източници закони и информация за нормативната уредба.

Участниците в курса получават Удостоверение за преминато обучение.

            Цени:

            1. таксата за участие е 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС;

            2. за всеки втори участник намаление от цената – 10%.

           Цените включват: персонална папка с материали; всеки учебен ден кафе/чай в паузите (преди и след обяд), лек обяд.

           За резервация за нощувка в хотел Сити се обръщайте към организаторите от ЦИЕС.

  • Единична стая със закуска – 49 лева с ДДС
  • Двойна стая със закуска – 52 лева с ДДС.

Банкова сметка: ЦИЕС ЕООД, гр. Стара Загора; Банка: УниКредит Булбанк АД,

IBAN:BG03UNCR70001520073145; BIC:UNCRBGSF

 

ПРОГРАМА

16.05.2013 г. - Първи ден

09.45-10.00

Регистрация;

10.00-10.30

Представяне на курса;

10.30-11.30

Модул 1: Въведение в СУЕФ. Област на приложение. Нормативни позовавания. Термини и определения.

11.30-11.45

Кафе – пауза;

11.45-13.00

Въведение в СУЕФ. Указания за прилагане на този международен стандарт. Съответствие между ISO 50001:2011; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и ISO 22000:2005.

13.00-13.30

Лек обяд;

13.30-15.00

Модул 2: ISO 50001 – Преглед. Изисквания към СУЕ. Отговорност на ръководството. Енергийна политика. Енергийно планиране. . Законови и други изисквания.

15.00-15.15

Кафе – пауза;

15.15-16.30

ISO 50001 – Преглед. Енергиен преглед. Енергийна базова линия. Показатели на енергийни характеристики. Цели и планове за действие за управление на енергията.

17.05.2013 г. - Втори ден

9.30-10.00

Обобщение на Ден 1

10.00-11.30

Модул 3: ISO 50001 – Изисквания. Внедряване и функциониране.
Компетентност, обучение и осъзнаване. Комуникации. Документация. Оперативен контрол. Проектиране.

11.30-11.45

Кафе - пауза;

11.45-13.00

ISO 50001 – Изисквания;    

13.00-13.30

Лек обяд;

13.30-15.00

Модул 4: ISO 50001 – Процесен подход. Проверка. Мониторинг, измерване и анализ. Оценяване на съответствието със законови и други изисквания. Вътрешен одит на СУЕ. Несъответствия, коригиране, коригираща и превантивна дейност. Управление на записите.

15.00-15.15

Кафе - пауза;

15.15-16.30

ISO 50001 – Процесен подход. Преглед от ръководството. Входяща информация и резултати от прегледа на ръководството.

 

Лектор: инж. Станой Станоев -
Водещ одитор по стандарти ISO 50001:2011; ISO 9001:2008; ISO 14001:2004

 

За участие в курса е необходимо до 15 май 2013 г.:

  1. Да получим заявка за участие, съгласно приложения формуляр (потвърждение по телефон/факс или електронна поща), както и чрез www.club9000.org
  2. Да внесете таксата за участие на обявената сметка с титуляр ЦИЕС

За въпроси, контакти заявки:

ЦИЕС - Стара Загора - тел. 042/ 620368; тел./факс 042/602377; имейл: ctec@ctec-sz.com, Мая Енева GSM 088 5555640; Ирина Космева GSM 088 5775073;

Сдружение “Клуб 9000”, София 1000, ул. Раковски 108,  инж. Вл. Косев:тел. 089 8281005, 02 9804910, имейл: club9000@sbline.net.

 

Още новини