Начало Новини Актуално ЦИЕС ЕООД информира производителите на бетон за важна промяна в стандартите

ЦИЕС ЕООД информира производителите на бетон за важна промяна в стандартите

Актуално

ЦИЕС ЕООД информира производителите на бетон за важна промяна в стандартитеЦентър за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) прави важно съобщение за производителите на бетон. Влизат в сила изискванията на новия стандарт БДС EN 206:2014 „Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие”. Той обединява правилата за обикновен бетон и самоуплътняващ се бетон.

Новият стандарт отменя досегашните БДС EN 206-1:2002 „Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие” и БДС EN 206-9:2010 „Бетон. Част 9: Допълнителни правила за самоуплътняващ се бетон”.

Взето е решение да се удължи периодът за оценяване на бетоните по отменените стандарти БДС EN 206-1:2002, заедно с неговото национално приложение БДС EN 206-1:2002/NA:2008 и БДС EN 206-9:2010. Този период ще бъде 1 година след публикуване на национално приложение към новия БДС EN 206:2014. Това се прави с цел да се даде време на производителите да се запознаят с новите документи и да започнат да ги прилагат.

За производителите на бетон, които имат необходимост от оценяване на съответствието, ЦИЕС може да извърши продуктова сертификация по НСИСОССП (Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти).

Още новини