Начало Новини Актуално ЦИЕС - домакин на Форум на нотифицираните органи в България (видео)

ЦИЕС - домакин на Форум на нотифицираните органи в България (видео)

Актуално

ЦИЕС е домакин на Форум на нотифицираните органи в БългарияФорум на нотифицираните органи в България се проведе в Стара Загора. Домакин е Центърът за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС), чийто управител инж. Благовеста Шинева е председател на форума. В него участваха представители на различни министерства, които представиха допълнителни изисквания по европейски директиви.

За нотифицираните органи няма значителни промени, по-скоро правилата са детайлно представени. Целта е да се синхронизират на европейско ниво изискванията за независимост, безпристрастност и компетентност на органите за оценяване на съответствието, каза Силвана Любенова, директор на дирекция Техническа хармонизация и политика за потребителите в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Нови правила се въвеждат за дистрибуторите. Те са задължени да водят записи - от кого са получили даден продукт и на кого са го продали. Целта е да се осигури проследимост. В случай на проблем, произходът и пътят на продукта бързо ще бъдат установени и това ще доведе до намаляване на разходите на дистрибуторите. Защото ако не може да се идентифицира конкретната стока, ще се наложи от пазара да се изтеглят по-големи количества, независимо че повечето от тях не са рискови, обясни още Силвана Любенова.

Останалите задължения на органите по оценяване на съответствието не са нови, но ще бъдат по-детайлно и ясно разписани и ще дадат възможност във всички държави членки на Европейския съюз да се работи по един и същи начин. По този начин ще се постигне по-добро функциониране на единния пазар и по-високо ниво на защита на потребителите, заяви представителят на икономическото министерство.

В момента в България има 41 нотифицирани органи. Сред водещите е Центърът за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора. Той е първият в България, получил разрешение за оценяване съответствието на машини. Също така е нотифициран орган за оценяване съответствието на строителни продукти, на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и изготвяне на експертни доклади за съответствие. Акредитиран е да извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители и сертифициране на сгради. Извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност. ЦИЕС притежава три собствени акредитирани лаборатории: за изпитване на строителни продукти; за изпитване на машини, съоръжения и устройства и за изпитване на строителни продукти за реакция на огън.

Центърът за изпитване и европейска сертификация инж. Благовеста Шинева

Центърът за изпитване и европейска сертификация ЕООД

Центърът за изпитване и европейска сертификация Стара Загора

Центърът за изпитване и европейска сертификация Стара Загора Силвана Любенова

Венета Асенова

Още новини