Начало Новини Актуално Чуждестарнните инвестиции в България през последните 20 години са общо 22 млрд. евро

Чуждестарнните инвестиции в България през последните 20 години са общо 22 млрд. евро

Актуално
инвестиции

22,1 млрд. евро са чуждестарнни инвестиции в България през последните 20 години от прехода. Това сочат предварителни данни на националната статистика. Това прави средно по 1,1 млрд. евро за година. Само през 2010 г. инвестициите са били около 1,7 млрд. евро. В края на 2009 г. те са били 20,4 млрд. евро, а през следващата година - с 8,9% повече, отчита НСИ.

Най-привлекателната сфера за чуждестарнни инвестиции е промишлеността. Там са вкарани 8,2 млрд. евро. На второ място е секторът на услугите - хотелиерство, ресторантьорство, търговия, складиране и ремонт на автомобили - 4,2 млрд. евро. Само през 2010 г. тези дейности заедно формират 56,1% от общия обем на чуждите инвестиции през годината. В сектор "Строителство" преките чужди вложения достигат 1,3 млрд. евро, или с 4,6% повече в сравнение с 2009 г.
Колко ще бъдат инвестициите в кризисната 2011 г., все още не е ясно, коментира вестник Стандарт. Според последните данни на БНБ преките вложения за първите 6 месеца на 2011-а нарастват само със 7,9 млн. евро при ръст от 532,7 млн. евро за периода януари - юни 2010 г.

Пак по данни на НСИ за 20 години в дълготрайни материални активи (сгради, съоръжения и техника) са инвестирани 16,3 млрд. евро. Намалението на тези средства през 2010 г. е 23,3% спрямо 2009 г.
Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 1,5 пункта в сравнение с предходната година и достига 37,0%. Същевременно обаче намаляват вложените средства за закупуване на земя - с 2,6 пункта.

Още новини