Начало Новини Актуално Чрез сайта на Екоцентър - Стара Загора се извършва постоянен мониторинг на въздуха на Стара Загора

Чрез сайта на Екоцентър - Стара Загора се извършва постоянен мониторинг на въздуха на Стара Загора

Актуално

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора (РИОСВ) предостави на гражданите на Стара Загора и региона, чрез сайта на Екоцентър - Стара Загора, достъп до служебния си сървър за нивата на замърсителите във въздуха. В раздел Мониторинг на въздуха на екосайта гражданите могат да се информират за състоянието на атмосферния въздух на територията на област Стара Загора, от петте пункта за контрол – АИС „Зелен клин Стара Загора”, OPSIS „Село Могила”, АИС „Село Ръжена”, АИС „Село Остра могила”, АИС „ТЕЦ Марица изток 2”.

Могат да се наблюдават концентрациите на 8 контролирани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в Стара Загора и региона, както и на допълнително измерваните фосген, хлор, хлороводород и циановодород.

Данните постъпват в реално време в регионалната база данни за КАВ на РИОСВ - Стара Загора (респективно, националната база данни за КАВ в ИАОС) и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от РИОСВ/ИАОС.

Всеки може да се информира и за нормите на ПДК (пределно-допустими концентрации)  на всички измервани показатели.

Още новини