Начало Новини Актуално Членове на Националния младежки форум обсъдиха важни теми в залата на ТПП - Стара Загора

Членове на Националния младежки форум обсъдиха важни теми в залата на ТПП - Стара Загора

Актуално

Членове на Националния младежки форум посетиха Търговско-промишлена палата - Стара ЗагораСреща между членове на Национален младежки форум (НМФ), Консултативен младежки съвет (КМС) – Стара Загора, местни и национални младежки НПО, представители на местната власт и местния бизнес, сред които зам.-кмета на Стара Загора с ресор хуманитарни дейности Иванка Сотирова и Олег Стоилов – председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе в залата на ТПП - Стара Загора.

На срещата се обсъди възможността за участие на местните младежки неправителствени организации в проекта за изграждане на Център за работа с младежи в риск, с който Община Стара Загора ще кандидатства към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009 - 2014 г. по програма Деца и младежи в риск. Иванка Сотирова покани на работна среща присъстващите представители на местни неправителствени организации, на която да се обсъдят предложенията за младежки дейности в бъдещия център.

Според Олег Стоилов, местният бизнес е готов да съдейства за професионалното и личностното развитие на младите хора в Стара Загора. Предприемачите осъзнават важността на ролята, която фирмите следва да заемат в сформирането на визията за съвременно образование.

Дискутираха се и въпроси, свързани с младежката заетост в общината, необходимостта от по- качествено средно и висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса, както и партньорство между младежките неправителствени организации, местната власт и фирмите.

Олег Стоилов заяви, че според него бизнесът е готов да съдейства на младежта и визира желанието за пряко взаимодействие по повод съдбата на Професионална Гимназия по Биотехнологии и химични технологии Дмитрий Менделеев в Стара Загора, която парадоксално се оказва пред недостиг на ученици и заплаха от закриване, когато в региона на Стара Загора работят едни от най-мощните химически компании в България.

Беше представена и подкрепената от КМС инициатива Младежка банка, която цели да събере средства за финансиране на младежки проекти. В Стара Загора предстои състезание между училищата за разделно събиране на пластмаса и хартия, като събраният отпадъчен ресурс ще бъде изкупен, а постъпилите средства ще служат за капитал за дейностите на Банката.

Всички участници изявиха желание за продължаване на диалога и осъществяване на бъдещи съвместни инициативи. Следващата възможност за действие в тази посока е панорамата на професионалните гимназии в Стара Загора, която ще се проведе на 12 и 13 април във фоайето на Старозагорската опера.

На 29 и 30 март, с подкрепата на фондация Фридрих Еберт, Националният младежки форум организира в Стара Загора обучение на тема Лидерство и формиране на публични младежки стратегии и политики, в което участваха над 40 младежи от цялата страна. В него взеха участие представители на Сдружение за съвременно изкуство и култура Различният поглед и Младежки общински съвет – Стара Загора.

Националният младежки форум - Стара Загора

Националният младежки форум

Националният младежки, форум община Стара Загора

Още новини