Начало Новини Актуално Централна структура ще управлява оперативните програми в България?

Централна структура ще управлява оперативните програми в България?

Актуално
Стара Загора

Обмисляме да създадем централна структура за развитие, която да управлява всички оперативни програми в следващия програмен период след 2014 година, съобщи министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на публично събитие в Ловеч за популяризиране на Оперативните програми в България.

Министър Дончев поясни, че дейността на структурата ще се подпомага от шест междинни звена в шестте района за планиране на България. Той посочи, че създаването на нов Закон за обществените поръчки е тема номер едно пред него. В момента всички сили на екипа ми са съсредоточени в тази посока. Искаме новият закон да стане факт през първото полугодие на 2011 г., каза министър Дончев, предаде правителствената пресслужба.
Оперативните програми на ЕС в България вече са прозрачни и това създава благоприятни условия за засилване на гражданския контрол за изпълнението на европейските проекти. Плащанията са ускорени, авансово по европроектите могат да се изплащат до 35%, налице са възможности да се търси наказателна лихва при забавяне на средствата към бенефициентите. Системата за финансирането е обновена, за да са винаги налични необходимите финансови ресурси. Кандидатстването за европейско финансиране става по опростени правила, сроковете за обработване на документите са по-кратки.
Министър Томислав Дончев посочи, че до 5 ноември 2010 г. общото изпълнение по седемте Оперативни програми в България е 35,21% договорени средства (5 522 192 829 лева), от които изплатени – 1 351 295 747 лева или 8,62% от 13 052 482 328 лева съфинансиране от Структурните фондове и Кофезионния фонд на ЕС.
В Северния централен район за планиране е договорена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност от 461 953 970 лева и на бенефициентите са изплатени 91 221 071 лева.
Експерти от различните Оперативни програми представиха хода на тяхното изпълнение до този момент, както и предстоящите процедури за 2010 и 2011 г.
По ОП „Околна среда” са договорени над 957,71 милиона лева, изплатени са над 211,6 милиона лева, с което е постигнато 6,01 % изплащане на средствата от общия бюджет на програмата в размер на 3 521 957 127 лева.
Този процент за ОП „Регионално развитие” е 7,61%, изплатените средства надхвърлят 238,3 милиона лева от целия бюджет на програмата, който е 3 131 821 212 лева. Договорените средства са 1,367 милиарда лева.
По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” с общ бюджет от 2 273 096 041 лева са договорени над 715,6 милиона лева, изплатени са над 430,3 милиона лева или 18,93 на сто от програмата.
За ОП „Развитие на човешките ресурси” с бюджет от 2 374 122 531 лева резултатите сочат, че са договорени 1,120 милиарда лева, а изплатени – 174,15 милиона лева, което е 7,34%.
ОП „Административен капацитет” е постигнала 23,46% изпълнение на плащанията в общия си бюджет от 353 592 720 лева, изплатените средства са над 82,94 милиона лева, а договорените – над 162,18 милиона лева.
В срещата участваха представители на областните и общинските администрации от четири области – Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе, както и представители на бизнеса и неправителствения сектор. Събитието се организира по проект „Осигуряване на информираност и познания за усвояването на средствата от ЕС“, финансиран по ОП „Техническа помощ“.

Още новини