Начало Новини Актуално Център за медиация се учреди към Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Център за медиация се учреди към Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Актуално
Адв Мариана ИлчеваНа 29 март 2018 г. от 17:00 ч. в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе учредително събрание на Център по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Центърът е продължител на дейността на Център по търговска медиация към Палатата, сформиран през 2006 г. и има за цел да обедини медиаторите от област Стара Загора за прилагане възможностите на медиацията. На събранието се приеха Правилник за дейността на Центъра по медиация и всички необходими документи за дейността му. Одобри се и програма за презентиране на медиацията пред работодатели, организации, институции и учебни заведения на територията на област Стара Загора, с които Центърът по медиация активно ще партнира.
За председател на Центъра по медиация беше избран адв. Мариана Илчева,а за зам.-председател – адв. Гергана Атанасова.
Списък на медиаторите, включени в Център по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора:
1.      Веска Митева Шошева
2.      Владимир Цветков Тонев
3.      Гергана Атанасова Атанасова
4.      Елка Неделчева Петрова
5.      Красимира Минкова Соколова
6.      Мариана Русева Илчева
7.      Мирослава Господинова Стръмска
8.      Николина Тодорова Топалова
9.      Олег Сотиров Стоилов
10.    Росица Коева Славова-Граматикова
11.    Слав Петков Славов
Всички те са регистрирани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.
Списъкът е отворен за включване на медиатори.
Една от първите дейности на Центъра по медиация е провеждане на обучения през 2018 г. в Стара Загора от обучаващи на международно ниво: по обща медиация в два модула в периода 17 - 19 и 25 - 27 май и по семейна медиация, в периода 8 - 10 юни. Предвидена е възможност за включване на медиатори във втория модул на общата медиация за обучение отосно новостите в медиацията в Европа и в САЩ. Желаещите да заявят участие в тези обучения могат да получат подробна информация на посочените телефон и имейл за контакт.
Контакти на Център по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора: 6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски, 66, имейл: mediation@chambersz.com, технически координатор Светослава Павлова, тел. +359 42 626297, +359 888 718677. Цялата информация касаеща Центъра ще бъде на сайта: www.chambersz.com/mediation
 

Прилагаме кратка информация за медиацията.

 
От Център по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Още новини