Начало Новини Актуално Център за изпитване и европейска сертижфикация обявява следнит еформи на обучение

Център за изпитване и европейска сертижфикация обявява следните форми на обучение

Актуално

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ - Подходящо за групи

Начин на провеждане: Обученията се провеждат на място при нас - Учебна зала ЦИЕС, гр. Стара Загора, или на място при Възложителя.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ - Подходящо за групи

Начин на провеждане: Обученията се провеждат във Виртуална класна стая в предварително съгласувани дата и час. Лекторът е при Вас посредством електронната среда и преподава пълноценно учебния материал. Има възможност за задаване на въпроси, както и на дискусии.
Какво е необходимо да имате: компютър с аудио и видео система на устройството или лаптоп, стабилен интернет, голям монитор или телевизор.
Указания: Предварително ще получите по електронната поща данни за достъп и указания.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - Подходящо за индивидуално/групи

Начин на провеждане: Получавате по електронната поща потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа! В курса ще можете да се запознаете с материалите за съответното обучение. Достъп до тях ще имате за определен период. След решаване на тест, намиращ се в курса, ще Ви бъдат подготвени съответните документи.
Какво е необходимо да имате: Компютър, интернет.
Указания: Предварително ще получите по електронната поща данни за достъп и указания.
Първоначални обучения/инструктажи

КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Обучение за придобиване или продължаване срока на валидост на квалификационни групи по електробезопасност от 1-ва до V-та степен за ръководен и изпълнителски състав съгласно:
• Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V;
• Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - до и над 1000
Обучения за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационните групи по безопасност при работа в неелектрически уредби от 1-ва до V-та степен съгласно:
• Правилник за безопасност при работа в неелектричрески уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАБОТА С ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ /ПС/

Ежегодният инструктаж е задължителен за всички, които работят с ПС!
Съгласно "Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления /прикачвани/, и на лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери. 

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАБОТА С ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ - ВИШКИ

Ежегодният инструктаж е задължителен за всички, които работят с вишки!
Съгласно "Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения" ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата за правилното разполагане подвижни работни площадки; спазването на наредбата; инструкцията за експлоатация; инструкцията за работа.

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ /СН/

Първоначално и периодично обучение съгласно „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане".

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

Ежегодно обучение съгласно „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ".

БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ

Ежегодно обучение съгласно „Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове".

Документи за сваляне

Още новини