Начало Новини Актуално Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД получи нотификация по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпа

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД получи нотификация по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства

Актуално

Днес, 25.03.2021 г., в информационната система на Европейската комисия, NANDO беше официално обявена нотификацията на Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства. Така компанията разширява обхвата на дейността си, като към четирите нотификации, които има, добавя още една.

Подготовката и доказването на компетентността отнема на специалистите от ЦИЕС 11 месеца и голям ресурс от време, специфична експертиза, задълбочено познаване на продуктовите стандарти и стандартите за методи за изпитване, отнасящи се до обхвата.

На този етап Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България. В Европа, най-голям брой нотифицирани органи за сертификация на лични предпазни средства има в Германия - 22, в Италия те са 13, във Франция и в Испания са по 9, в останалите държави броят им е значително по-малък. Предимството пред останалите европейски органи се състои в по-лесната комуникация, по-достъпните цени на услугите , а това е важно обстоятелство за българските производители.

Сред личните предпазни средства, които ЦИЕС ЕООД може сертифицира са средства за защита на дихателните органи (цели маски, четвърт и полумаски), защитни очила, лицеви екрани, защитно облекло, защитни ръкавици, оборудване осигуряващо защита срещу падане от височина.

В случай че произвеждате продукти, които са лични предпазни средства по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/425 и имате необходимост от сертификация, без която не може да продавате продукцията си на българския и европейския пазар, може да се възползвате от експертизата и да се обърнете към ЦИЕС ЕООД .

 

Още новини