Начало Новини Актуално Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД навършва 10 години (видео)

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД навършва 10 години (видео)

Актуално

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД 10 години

Центърът за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС) в Стара Загора - българският орган за оценяване на съответствието е вече 10 години на европейския пазар. Рожденият ден ще бъде отбелязан на 28 септември. Дружеството, което е в системата на Загора Холдинг, е уникално по рода си в България.

10-те години бяха изпълнени с упорит експертен труд от страна на целия екип, с много обучения и доказване на компетентност не само в България, но и в Европа, сподели инж. Благовеста Шинева, управител на ЦИЕС ЕООД.

Мотото на дружеството за неговата 10-годишнина не случайно е ЦИЕС е ключът към вашия пазар.

инж. Благовеста Шинева

Центърът за изпитване и европейска сертификация работи в 9 направления. Той е нотифициран орган по четири европейски директиви: Директива 89/106/ЕЕС - строителни продукти; Директива 2006/42/ЕС - машини; Директива 2006/95/ЕС - съоръжения за ниско напрежение и Директива 2000/14/ЕС - излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито. Производителите в посочените области търсят нашите услуги по сертификация, за да могат да поставят СЕ маркировка върху продуктите си, каза инж. Шинева.

Друго направление, в което работи ЦИЕС ЕООД, е енергийната ефективност. Дружеството е лицензирано да извършва енергийно обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи. Центърът осъществява и лицензиран технически надзор на системи с повишена опасност. Към ЦИЕС работи лицензиран Център за професионално обучение, в който се придобива квалификация по различни професии.

Особено популярна е дейността, свързана със сертификация на системи за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Центърът разполага и с модерно оборудвани лаборатории за Изпитване на строителни продукти, на машини, съоръжения и устройства. Всички те са акредитирани, а лбораторията за изпитване на строителни продукти за реакция на огън е нотифицирана пред Европейската комисия.

ЦИЕС ЕООД е уникален и с Лабораторията за изпитване на строителни продукти за реакция на огън, която за наша чест беше открита от президента на България Росен Плевнелиев, припомни инж. Благовеста Шинева.

ЦИЕС е и орган от вида А за контрол на детски съоръжения и площадки за игра.

Дружеството се подготвя за покриване на изискванията на Директива медицински изделия, както и на стандарта ISO 13485, който е свързан със специфични изисквания за производство на медицински изделия.

За изминалите 10 години Центърът за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора се наложи като българският независим орган, който спечели доверието на своите клиенти, на държавната администрация и на надзорните органи с високото качество на предлаганите услуги, обобщава инж. Благовеста Шинева.


Още новини