Начало Новини Актуално Цените на тока ще могат да се променят повече от един път годишно

Цените на тока ще могат да се променят повече от един път годишно

Актуално

цени ток промяна повече един пътПарламентът прие на първо и на второ четене промените в Закона за енергетиката, свързани с цените на тока. Така Народното събрание даде право на ДКЕВР да променя цените повече от един път годишно. Според мотивите, изложени от вносителите Мартин Димитров и Диан Червенкондев, целта на мярката е по-голяма гъвкавост и справедливост в ценообразуването, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Депутатите записаха, че ДКЕВР има право да изменя утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период, като изменя разполагаемостта, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които производителите или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители, при съобразяване с енергийния баланс с цел осигуряване на максимална защита на интересите на крайните клиенти и при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. Комисията може да изменя и размера на технологичните разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, като определя целевите им стойности при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.

ДКЕВР ще може да изменя признатия размер на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. Комисията може да взема тези решения при съкратени процедури и срокове, а решението за изменение на цените влиза в сила от деня на приемането му от ДКЕВР.

Парламентът реши да има и Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра. В състава му ще влизат представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел. Съветът се създава с решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Депутатите се споразумяха да не правят допълнителни предложения, за да може утре промените да бъдат обнародвани в Държавен вестник. Иван Иванов от Синята коалиция предупреди, че измененията трябва да бъдат прецизирани, защото на комисията се дават големи правомощия и това крие известни рискове.

Още новини