Начало Новини Актуално Цената на захарта бележи минимално повишение

Цената на захарта бележи минимално повишение

Актуално
Захар

За периода 10.08. – 17.08.2011 г., цената на едро на бялата кристална захар се движи в границите от 2,15 лв./кг (Бургас) до 2,46 лв./кг (Враца). Увеличение на цените на едро на захар се регистрира в десет от областните центрове (Бургас, Варна, Враца, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен и Ямбол), като най-сериозен ръст е отчетен в Пловдив – с 2,8% или с 0,06 лв./кг.

Низходящо движение на цените се наблюдава в девет области, най-значително в Монтана – 2,5% (0,06 лв./кг). Въпреки отчетените ценови изменения при търговията на едро със захар в преобладаващата част от областите, средно за страната цената остава непроменена спрямо предходната седмица – 2,27 лв./кг., съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

През последната седмица и при големите търговски обекти (ГТВ), средно за страната предлагането на захар остава без ценова промяна в сравнение с предходния анализиран период – 2,39 лв./кг. По области, захарта се търгува на цени от 2,22 лв./кг до 2,55 лв./кг, като отново най-ниски стойности са отчетени в Пазарджик и Пловдив, а най-високи – във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Изменение на цените, в рамките от – 0,03 лв./кг до 0,04 лв./кг, е регистрирано в шест области, в четири от които (Варна, Враца, Монтана и Шумен) захарта е поевтиняла, а в Благоевград и Кюстендил се наблюдава повишение на ценовите нива.

Средно за страната, в другите търговски обекти (ДТО) цените на захарта бележат незначителен ръст – с 0,01 лв./кг. По области, захарта се предлага в ценовия диапазон от 2,29 лв./кг до 2,73 лв./кг, съответно в Перник и Шумен. Промяна на ценовите стойности се отчита в четири области (Благоевград, Враца, Кюстендил и Монтана), като във всички се наблюдава увеличение на ценовите равнища, най-значително във Враца  (5,7% или 0,14 лв./кг).

Традиционно, в преобладаващата част от областните центрове, в малките магазини цените на захарта са по-високи, спрямо големите вериги. Средно за страната, цените в ДТО са с 0,05 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети. По области, най-значителна разлика между цените в магазинната мрежа е регистрирана в София – 0,22 лв./кг.

Най-голям марж между цените на едро и цените на дребно е отчетен отново в Плевен – 0,36 лв./кг в ГТВ и в ДТО. Най-малко отклонение между цените на едро и цените на дребно в ГТВ се регистрира във Враца (0,03 лв./кг), а в ДТО в Сливен и Смолян – 0,06 лв./кг.

Още новини